TTLV: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trên sóng VTV5 Tây Nam Bộ

Thứ ba - 17/03/2020 01:47

          

1. Họ và tên học viên: Lê Văn Đông

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/11/1978

4. Nơi sinh: Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trên sóng VTV5 Tây Nam Bộ.

8. Chuyên ngành: Báo chí học (ĐH ứng dụng)    Mã số: 8320101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Bảo Khánh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình; Giảng viên cao cấp Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trên sóng truyền hình của VTV5 Tây Nam bộ đã được thực hiện từ lâu, nhưng việc sản xuất chương trình cũng còn hạn chế về số lượng, thể loại, hình thức thể hiện,.. Ngoài ra, những năm gần đây, việc sản xuất chương trình giải trí nói chung, chương trình văn hóa văn nghệ Khmer cũng đối mặt với nhiều thách thức, bị ảnh hưởng bởi sự chi phối của đời sống kinh tế - xã hội, sự lấn át của các loại hình truyền thông giải trí hiện đại. Từ thực trạng đó, cho thấy sự cần thiết duy trì và phát triển việc sản xuất chương trình văn hóa văn nghệ nói chung để gìn giữ lâu dài những di sản quí báu này. Việc đổi mới, tăng cường sản xuất các chương trình giải trí, văn hóa văn nghệ trên truyền hình cũng là động thái tích cực, vừa kích thích lực lượng sáng tác văn hóa văn nghệ, vừa là giải pháp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng cho bà con Khmer.

Luận văn đã đưa ra những đề xuất về giải pháp để nâng cao chất lượng các chương trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trên sóng VTV5 Tây Nam Bộ. Những giải pháp này bao gồm những nội dung về cơ chế, con người, công nghệ và đào tạo. Trong đó, chú trọng đế cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và cơ chế quản lý, là những vấn đề mà dễ nhìn thấy nhưng rất khó để có sự thay đổi.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                                      INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Van Dong

2. Gender: Male

3. Date of birth: November 14, 1978

4. Place of birth: Duong Lam commune, Son Tay town, Hanoi city

5. Admission decision number. 1765/2018/QD-XHNV dated June 28, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in the academic process:

(Please specify forms of changes and corresponding time)

7. Official thesis title: Preservation and promotion of the traditional cultural values ​​of Khmer people on VTV5.

8. Major: Journalism (Applied University)        Code: 8320101.01 (UD)

9. Supervisor: Tran Bao Khanh, PhD., Former rector of College of Television; Senior Lecturer of Institute of Journalism and Communications, University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi.

(Please specify title, degree, full name and workplace)

10. Summary of thesis results:

Preservation and promotion of the cultural values ​​of the Khmer people on VTV5 channel of the Southwest region, has long been executed, but the production of the program is also limited in number, genre and format. In addition, in recent years, the production of entertainment programs in general, Khmer cultural and arts programs also face many challenges, among which are the influence of –socioeconomic development and the dominance of modern entertainment programs. Amidst this context, it is of necessity to maintain and develop the production of cultural and artistic programs in general to preserve this precious heritage in the long term. The innovation and enhancement in the production of entertainment programs, cultural and art shows on TV are also such a positive move, both a stimulator for the literary and artistic writing force and an efficient solution in conducting communication and orientation for Khmer people.

The thesis proposed the solutions on how to improve the quality of broadcasted programs to preserve and promote cultural values ​​on VTV5 channel of the Southwest region. These solutions include the contents of mechanisms, people, technology and training. The focus, particularly, will be spent on operational, financial and management mechanisms, which are visible but difficult to change.

11. Practical applicability: (if any)

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis:

(List the works in chronological order if any)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây