TTLV: Hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Thứ hai - 11/11/2019 01:58

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Tỉnh                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/7/1981

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số 1698/QĐ ngày 11/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn/Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(Ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng; Mã số: 60340406

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Cam Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng ­- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn gồm có 3 chương

Chương I. Lý luận chung về tổ chức bộ máy văn phòng

Nêu lên các khái niệm, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng và tổ chức bộ máy văn phòng nói chung và tổ chức bộ máy văn phòng trong Bộ Quốc phòng.

          Chương II. Thực trạng tổ chức bộ máy văn phòng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy của Văn phòng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

          Chương III. Hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Việc hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng Bệnh viện sẽ tạo điều kiện cho Văn phòng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; tham mưu, đề xuất với chỉ huy Bệnh viện về công tác văn phòng, về xây dựng và phát triển văn phòng trong giai đoạn 4.0.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- Luận văn “Xây dựng mô hình tổ chức quản lý công tác lưu trữ tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND” của Lưu Thị Khánh Hân, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (2018);

- Luận văn “Hoàn thiện tổ chức và đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố Tuyên Quang hiện nay” của Lê Minh Hoa, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (2017);

- Luận văn “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam” của Lê Đức Bình, Trường Đại học Lao động và Xã hội (2016);

- Luận văn “Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV
In Tiến Bộ”,
của Mai Hoàng Chiến, Trường Đại học Lao động và Xã hội (2016);

- Luận văn “Hoàn thiện một bước tổ chức bộ máy văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khoáng sản Sóc Sơn”, Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.

                                                                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Thi Tinh                        2. Gender: Female

3. Date of Birth: 27/7/1981

4. Place of Birth: Thanh Hoa

5. Admission Decision Number: 1698 signed on 11/7/2017 by the Rector of the   University of Social Sciences and Humanities/ Vietnam National University

6. Changes in academic process:

   (List the forms of change and corresponding time)

7. Thesis Title: Improve the organizational structure of the 108 Military Central Hospital

8. Major: Office Administration; Code: 60340406

9. Supervisor: Dr. Cam Anh Tuan – Vice Dean of the Department of Archival Science and Office Administration- the   University of Social Sciences and Humanities.

10. Thesis Summary: the thesis has 3 main chapters

Chapter I. General information about the organizational structure and office

Including concepts, positions, functions, and duties of a common organizational    structure and office and a particular one of the Ministry of Defence.

Chapter II. Present status of organizing the structure and office of the 108 Military Central Hospital

Overview of the functions, duties, and organizational structure of the Office and the 108 Military Central Hospital; Evaluating the current organizational structure of the 108 Military Central Hospital.

Chapter III. Improve the organizational structure of the 108 Military Central Hospital

Proposing different solutions to improve the organizational structure of the108 Military Central Hospital in the near future.

11. Practical Applicability

The purpose of improving the organizational structure is to improve the efficiency of the office operations during the period of integration and the 4.0 revolution.

12. Further research directions (if any)

13. Thesis-related publications:

- Thesis “Building a model of organizing the archival management at the People's Police University of Technology and Logistics”, Luu Thi Khanh Han, the  University of Social Sciences and Humanities (2018);

- Thesis “Improving the organization and staff of the current political system in Tuyen Quang City”, Le Minh Hoa, the University of Social Sciences and Humanities (2017);

- Thesis “Improving the organizational structure of the Petrol Vietnam Airlines”, Le Duc Binh, the University of Labor and Social Affairs (2016);

- Thesis “Improving the organizational structure of the Tien Bo Printing Company”, Mai Hoang Chien, the University of Labor and Social Affairs (2016);

- Thesis “Partially Completing the organizational structure of Soc Son Minerals Investment and Trading Joint Stock Company”, the University of Management and Business- Hanoi;

- Thesis “Business office and structure - a case study of the Military Commercial Joint Stock Bank”, Tac Thi Minh Huyen, the University of Social Sciences and Humanities (2014).

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây