TTLV: Vai trò của chùa Phật Tích đối với sự phát triển Phật giáo thời Lý (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII)

Thứ ba - 12/11/2019 03:07

1. Họ và tên học viên: Dương Văn Đức

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 2/6/1992

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của chùa Phật Tích đối với sự phát triển Phật giáo thời Lý (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII)

8. Chuyên ngành:   Tôn giáo học               Mã số: 60220309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tiến Thiện

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          - Tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội vùng đất Phật Tích và lịch sử khởi dựng chùa Phật Tích.

          - Chỉ ra vai trò của chùa Phật Tích đối với sự phát triển Phật giáo Việt Nam thời nhà Lý

          - Định hướng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

          - Nâng cao nhận thức ý nghĩa giá trị của di sản văn hóa lịch sử của người dân tỉnh Bắc Ninh.

          -  Các giải pháp đưa ra có thể ứng dụng vào công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Phật Tích trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          - Các giá trị văn hóa của tôn giáo

          - Chuyên sâu về Phật giáo tỉnh Bắc Ninh

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

                                                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1.Full name: Dương Văn Đức

2. Sex: Male

3. Date of birth: 2/06/1992

4. Place of birth: Vinh Phuc

5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: The role and position of the Phat Tich pagoda to the development of Buddhism during the Ly dynasty (from XI CE to XIII CE)

8. Major: Religion studies;                      Code: 60220309

9. Supervisor: Dr. Nguyen Tien Thien

10. Summary of thesis result:

The thesis explained overview of geographical location, natural and social conditions of Phat Tich region and the history of Phat Tich Pagoda.

The role and position of Phat Tich Pagoda with the development of Buddhism during Ly Dynasty (1009-1225).

Orientations and solutions to uphold the effectiveness of the administrative,  conservation and ultization on the value of Buddhist cultural heritage of Phat Tich Pagoda in the current industrialized, mordernized age.

11. Practical applicability:

          Raising awareness of the realistic value of historical and cultural of Bac Ninh People.

          The projects of the thesis that deal with the adminitration, conservation and ultization of value of Phat Tich Pagoda in the current industrialized, mordernized age.

12. Further research directions:

  • Cultural heritages of religions
  • Focus on Buddhism in Bac Ninh Province

13. The published works are related to the thesis:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây