TTLV: Công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ (Nghiên cứu can thiệp trường hợp huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh)

Thứ ba - 12/11/2019 01:48

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Quyên.                           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/07/1978

4. Nơi sinh: Bắc Hà, Kiến An, Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên: Quyết định số 1698/2017/QĐ-XHNV ngày 11/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: “Công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ (Nghiên cứu can thiệp trường hợp huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh)”.

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội (định hướng ứng dụng).

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Văn Tùng

10. Tóm tắt các kết quả luận văn:

Luận văn nghiên cứu làm rõ về chân dung xã hội và thực tiễn sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Đông Bắc Bộ mà cụ thể là ở huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó luận án hướng tới bổ sung một số quan điểm lý thuyết về chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân và sinh kế của họ. Một mục đích khác của luận án là qua kết quả nghiên cứu nêu lên một số hàm ý về mặt chính sách để cải thiện sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Qua nghiên cứu thực tiễn, luận văn của học viên trình bày và khẳng định vai trò quan trọng của ngành công tác xã hội.Đặc biệt nhấn mạnh sự nhu cầu cần thiết cũng như bổn phận và trách nhiệm của nhân viên xã hội đối với nhóm đối tượng yếu thế.Đồng thời nó đưa ra một số phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ bị bạo hành tại cấp cơ sở; nó cũng sau đó phát triển một hệ thống công tác xã hội chuyện nghiệp ở cùng cấp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tính chuyên nghiệp của nhân viên công tác xã hội trong các tổ chức đoàn thể và hỗ trợ phụ nữ làm mẹ đơn thân trong đời sống.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.


                                                                        INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thi Quyen                                               2. Gender: Female

3. Date of birth: 06/7/1978.

4. Place of birth: Bắc Hà Ward, Kiến An district, Hải Phòngprovince.

5. Decision of student recognition: No 1698/2017/QD-XHNV dated 11/07/2019 issued by the Rector of University of Social Sciences and Humanities Vietnam National University, Ha Noi.

6. Changes in training course: None.

7. Official thesis title: " individual social work with single mom feeding her child ( Preventing research case of Co To district, Quang Ninh province )" .

8. Major: Social Work (Practice-based).                                                 Code: 60.90.01.01

9. Supervisor: Assoc. Prof. Trịnh Văn Tùng

10. Summary of the results:

The thesis presents the social portrait and the livelihoodsof the group of single mothers in the North-East region and specifically, in Co To district, Quang Ninh province. In addition, it aims to supplement theoretical views on the social portraits of single mothers and their livelihoods. Another purpose of the thesis is to highlight a number of policy implications for improving the livelihoods of single mothers.

11. Practical applicability:

Through practical research, the thesis presents and confirms the important role of social work, specifically emphasizing the need as well as the duties and responsibilities of social workers in supporting vulnerable groups. At the same time, it provides a number of methods to improve the effectiveness of social work with idividual for women who are abused at the grassroots level; It also later develops a professional social work system at the same level.

12. Further research directions:

Professionalism of social workers in mass organizations and supporting single mothers.

13. Publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây