TTLV: Giải pháp tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ cơ quan Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thứ sáu - 16/10/2020 03:35

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Bích Thủy                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/3/1971                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận văn: “Giải pháp tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ cơ quan Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội”.

7. Chuyên ngành: Lưu trữ học ;                        Mã số: 60320301

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Phụng

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Tổng hợp và làm rõ hơn lý thuyết về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ cơ quan; phân tích các quy định của Nhà nước và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ cơ quan.

- Giới thiệu thành phần, nội dung, đặc điểm và giá trị của tài liệu tại lưu trữ cơ quan Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; khảo sát, đánh giá thực trạng và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong việc tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu tại lưu trữ cơ quan Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại cơ quan Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là cơ sở để tham mưu với lãnh đạo cơ quan Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại cơ quan Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: PHAM THI BICH THUY               2. Sex: Female

3. Date of birth: March 16th, 1971                     4. Place of birth: Hanoi City

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV Dated 28th June, 2018.   

6. Official thesis title: “Solutions for organizing the exploitation and use of documents at the agency archives of the Peoples Committee of Hanoi city”

7. Major: Archival studies                                    Code: 60320301

8. Supervisors: Assoc.Prof. VU THI PHUNG

9. Summary of the findings from the thesis:

 - Synthesize and clarify the theory of exploiting organization, using archives in agency archives. Analyzing the regulations of the government and the People's Committee of Hanoi city on the organization of the exploitation and use of documents in agency archives.

- Introduce the composition, content, specification and the value of documents at the archives of the People’s Committee of Hanoi city. Survey, evaluate the current situation and point out the advantages and limitations in organizing, exploiting and using documents at the archives of the Hanoi People's Committee

- On that basis, the author proposing a number of solutions to improve the efficiency of the exploitation organization and use of archives at the office of the People’s Committee of Hanoi city.

10. Practical applicability: This is the foundation for consulting with leaders of the City Peoples Committee to improve the efficiency of the exploitation organization and use of archives at the office of the Peoples Committee of the Hanoi city

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây