TTLV: Tổ chức khoa học tài liệu của các sở đã nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn - Thực trạng và giải pháp

Thứ năm - 15/10/2020 23:26

1. Họ và tên học viên: Hoàng Thị Điệp                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/01/1991

4. Nơi sinh:  Bắc Kạn

5. Quyết định công nhận học viên số 3058/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận văn: “Tổ chức khoa học tài liệu của các sở đã nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn - Thực trạng và giải pháp”.

7. Chuyên ngành: Lưu trữ học ;                        Mã số: 8320303.01

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Liên Hương

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Khái quát lại những lý luận cơ bản và cơ sở pháp lý về tổ chức khoa học tài liệu bao gồm phân loại, xác định giá trị tài liệu, xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu.

 Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng việc tổ chức khoa học tài liệu của các sở đã nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.

Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp tổ chức khoa học tài liệu của các Sở đã nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn; góp phần định hướng các sở trên địa bàn tỉnh căn cứ vào đó để thực hiện việc tổ chức khoa học tài liệu có hiệu quả.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là cơ sở để Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn tổ chức khoa học tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hoàng Thị Điệp              

2. Sex: Female

3. Date of birth: January 28th, 1991

4. Place of birth: Bac Kan province

5. Admission decision number: 3058/QĐ-XHNV Dated 24th October, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi national university.                            

6. Official thesis title: “Scientific organization of documents of the departments has submitted to the Historical Archives of Bac Kan province - Current situation and solutions

7. Major: Archival studies                                    Code: 8320303.01

8. Supervisors: Assoc.Prof. Nguyễn Liên Hương

9. Summary of the findings of the thesis:

Reviewing the basic theories and legal bases about document science, including classifying, valuing documents, building a document science search tool.

Researching, surveying and evaluating the current status of document science organization of the departments submitted to the Historical Archives of Bac Kan province.

On that basis, the author proposes solutions for scientific organization of documents submitted by the Departments to the Historical Archives of Bac Kan province; contribute to orienting departments in the province based on which to carry out the organization of document science effectively.

10. Practical applicability: As the basis for Bac Kan Historical Archive Center to organize document science at the historical archive of Bac Kan province.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây