TTLV: Phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng phục vụ giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng

Thứ sáu - 16/10/2020 03:35

1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Thơm                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/6/1982

4. Nơi sinh:  Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số 3058/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận văn: “Phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng phục vụ giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng”

7. Chuyên ngành: Lưu trữ học ;                        Mã số: 8320303.01

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đức Thuận

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải phòng phục vụ giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng.

            Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá cơ sở thực tiễn và việc vận dụng lý luận vào công tác phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải phòng phục vụ giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng.

Đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể và nhóm giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả việc phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải phòng.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là cơ sở để tham mưu giúp Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố phục vụ giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng.

           

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: DO THI THOM                          2. Gender: Female

3. Date of birth: Jun 30th, 1982                  

4. Place of birth: Thai Binh Province

5. Admission decision number: 3058/QĐ-XHNV Dated 24th September, 2018                            

6. Official thesis title: Promoting the value of documents at the hitorical archives of Hai Phong city to serve the settlement of policies for cadres, civil servants, public employees and people with meritorious services to the revolution”

7. Major: Archival studies                                    Code: 8320303.01

8. Supervisors: Assoc.Prof. DAO DUC THUAN

9. Summary of the findings of the thesis:

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

Study and clarify the theoretical and legal basis to promote the value of documents at the Historical Archives of Hai Phong city to serve the settlement of regimes and policies for cadres, civil servants, public employees and people public with the revolutin

Research, survey, evaluate the practical basis and the application of theory to promote the value of documents at the Historical Archives of Hai Phong city to serve the settlement of regimes and policies for officials and public employees, civil servants, and people with meritorious services to the revolution.

Proposing groups of overall and specific solution to improve the effectiveness of the document value promotion at Hai Phong city Historical Archives

10. Practical applicability: As the basic to advise and help Hai Phong City Clerical – Archives sub-department to promote the value of documents in the City Historical Archives to serve the settlement of policies for cadres, civil servants, public employees and people, with meritorious services to the revolution.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây