TTLV: Vai trò nhân viên công tác xã hội trong việc hôc trợ cán bộ y tế bệnh viện đa khoa Hà Đông giảm “stress”

Thứ ba - 06/08/2019 04:02

1. Họ và tên học viên: Bùi Thị Thanh Mai

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/11/1994

4. Nơi sinh:Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295 Ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò nhân viên công tác xã hội trong việc hôc trợ cán bộ y tế bệnh viện đa khoa Hà Đông giảm “stress”.

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội ; Mã số: 60900101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Mở đầu: Với những lý do xuất phát từ thực trạng những vấn đề khó khăn của CBNV y tế ngành y, quá tải, bạo lực trong ngành y, mức độ độc hại... cũng như từ thực trạng khó khăn của CBNV y tế tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông về sự căng thẳng trong công việc, đời sống tinh thần. Từ lý do trên tôi chọn vấn đề nghiên cứu “Vai trò nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Hà Đông giảm “stress”.

Với mục đích nghiên cứu thực trạng stress của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Đông về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó nhằm nâng cao vai trò của nhân viên công tác xã hôi trong việc hỗ trợ giảm thiểu stress cho cán bộ y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tôi chọn 4 phương pháp chính để nghiên cứu đề tài của mình là: phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp điều tra bảng hỏi, nghiên cứu trường hợp và phương pháp công tác xã hội nhóm.

Luận văn được chia làm 3 chương cụ thể như sau:

  • Chương 1: cơ sở lý luận và thực tiện của đề tài

Trong chương 1 tác giả đề cập đến các khái niệm công cụ; khái niệm nhu cầu, khái niệm stress, khái niệm cán bộ y tế, khái niệm công tác xã hội trong y tế, khái niệm nhân viên công tác xã hội trong y tế, khái niệm bệnh viện. Các lý thuyết ứng dụng.

Trong chương 2: Thực trạng của cán bộ y tế tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Chương 2 tác giả khảo sát qua bộ công cụ điều tra bằng bảng hỏi, qua đó tìm hiểu thực trạng stress của CBYT BVĐK Hà Đông, về hiểu biết kiến thức về stress, mức độ stress, biểu hiện, nguyên nhân và cách ứng phó stress của CBYT bệnh viện.

Chương 3: Vai trò nhân viên công tác xã hội trong việc giảm “stress” cho cán bộ y tế bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Chương 3 đã nêu ra được cái nhu cầu cần hỗ trợ giảm stress của CBYT và qua đó làm nổi bệnh lên vai trò của Công tác xã hội trong bệnh với chức năng nhiệm vụ là truyền thông, hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cán bộ y tế, đào tạo bồi dưỡng. Trong chường 3 cũng có thể nhận thấy vai trò hỗ trợ CBYT giảm stress bằng những các hoạt động vui chơi giải chí, các hoạt động ngoại khóa, tham vấn tư vấn cho cán bộ y tế bị stress, đào tạo tập huấn qua đó nhận thấy những mặt thuận lợi và khó khăn trong quá trình hỗ trợ và đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò nhân viên công tác xã hội giảm stress một cách hiệu quả.

Như vậy trong đề tài: Vai trò nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Hà Đông giảm “stress”. Tác giả đã đưa ra thực trạng stress và vai trò nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ stress cho CBYT đây là đối tượng mà hầu như các đề tài nghiên cứu chưa đề cập đến vì các đề tài chỉ chú trọng đến người bệnh người nhà người bệnh mà vô hình dung quên rằng chính CBYT cũng là một đối tượng cần được hỗ trợ.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: các hoạt động lấy ý kiến cán bộ y tế, lắng nghe ý kiến thăm hỏi cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông vẫn đang được triển khai; hoạt động nhóm giải trí của cán bộ y tế vẫn đang được triển khai.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION OF THE MASTER THESIS

1.Full name: Bui Thi Thanh Mai

2. Gender: Female

3. Date of birth: 22/11/1994

4. Place of birth: Tan Minh, Thuong Tin, Ha Noi

5. Student Recognition: No. 4295 December 16, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in the training process:

7. Thesis title: The role of social worker in assisting health workers in Ha Dong General Hospital to reduce "stress"

8. Major: Social work; Code: 60900101

9. Scientific instructors: Prof. Dr. Hoang Ba Thinh

10. Summary of the thesis results:

Introduction: With the reasons from the situation of difficulties of the health workers, overload, violence in healthcare industry, toxic level ... as well as from the situation of challenges of medical staff on stress in work, spiritual life in the Ha Dong General Hospital, my research is about: "The role of social worker in assisting health workers in Ha Dong General Hospital to reduce "stress"

The purpose is about studying the stress situation of medical staff in Ha Dong General Hospital in terms of theory and practice. On that basis, the role of social workers in assisting for the stress reduction for health workers in Ha Dong General Hospital is enhanced. There are 4 key methods which are applied, namely document analysis, questionnaire survey, case study and group social work

The thesis is divided into 3 specific chapters as follows:

Chapter 1: The theoretical and practical basis of the topic

In  chapter 1, the author mentions tool concepts; demand concept, stress concept, medical staff concept, social work in health concept,  hospital concept and applied theories

Chapter 2: The current situation of health workers in Ha Dong General Hospital

In chapter 2, through the questionnaire, the author surveys the knowledge about stress, stress level, symptom, cause and how to respond stress of staff in Ha Dong General Hospital, thereby understanding the stress situation of Ha Dong General Hospital's health workers.

Chapter 3: The role of social workers in "stress" reduction for health workers in Ha Dong General Hospital

Chapter 3 points out the need to reduce stress of health workers, thereby highlighting the role of social work in the hospital with the functions of communication, patients and family members with difficult circumstances support, health workers assistance, training and fostering. In Chapter 3, it is also possible to recognize the role of supporting health workers to reduce stress with entertainment activities, extracurricular activities, advising and training stressed  health workers. Based on that, it is easily to see the advantages and disadvantages in the process of assistance, thus proposing solutions to enhance the role of social workers to reduce stress in the effective way.

Whereby, in the topic: The role of social workers in assisting health workers in Ha Dong General Hospital reduces "stress", the author indicates the stress situation and the role of social workers in stress support for health workers, who are the objects that most research topics have not mentioned. It is due to the fact that the other topics only focus on patients and their family members but not on health workers, who also need support.

11. The practicality: the activities of collecting health workers' opinions, listening to the opinions of medical workers in Ha Dong General Hospital are still being implemented; Entertainment group activities of health workers are still being implemented

12. Further research directions: (if any)

13. The published works are related to the thesis

(list works in chronologic order if available)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây