TTLV: Vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm xã hội của nhà báo

Chủ nhật - 15/03/2020 23:49

1. Họ và tên học viên: Vũ Văn Chức           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/6/1987

4. Nơi sinh: Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm xã hội của nhà báo.

8. Chuyên ngành: Báo chí học (ĐH ứng dụng)    Mã số: 8320101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Đề tài đã luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về tiếp cận và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm xã hội của nhà báo, đã phân tích làm rõ thực trạng tiếp cận thông tin và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm xã hội của nhà báo hiện nay.

- Đi sâu nghiên cứu làm rõ vai trò, vị trí tầm quan trọng của nhà báo trong tiếp cận, xử lý thông tin bảo hiểm xã hội  và xác định những khó khăn, thuận lợi, các vấn đề đặt ra trong quá trình tiếp cận, xử lý thông tin chính sách bảo hiểm xã hội của nhà báo hiện nay.

- Trên cơ sở đó, đưa ra 03 nhóm giải pháp nhằm giúp nhà báo tiếp cận, xử lý thông tin chính sách bảo hiểm xã hội đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao nhận thức và sự chủ động của nhân dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)


                                                                       INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vu Van Chuc                              

2. Sex: Male

3. Date of birth: 29/6/1987                               

4. Place of  birth: Nghia Binh Commune, Nghia Hung District, Nam Dinh Province

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV  Dated: 28/6/2018

6. Changes in academic process: 

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: The problems related to access and processing social insurance policy's information of jounalist.

8. Major: Journalism (application)

 9. Code: 8320101.01 (UD)

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, Press and Media Training Institute, University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi

 (Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis explained the theoretical and practical basis on access and processing of journalist's social insurance policy information, analyzed and clarified the reality of access to and processing of social security's policy of journalists today.

- In-depth study clarifies the role, position and importance of journalists in accessing, processing social insurance information and identifying difficulties, advantages and issues arising in the approach, handle information on social insurance policy of journalists today.

- On that basis, put forward 03 solutions to help journalists access, process information effectively, raise awareness and proactiveness of the people about participating in social insurance. Resolution No. 28-NQ/TW of May 23, 2018 of the Central Executive Committee on Social Insurance Policy Reform.

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây