TTLV: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Trần Khánh Dư của Lưu Sơn Minh

Chủ nhật - 15/03/2020 23:49

1. Họ và tên học viên: Trịnh Thị Lan           

 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/01/1991

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04/12/2018 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Trần Khánh Dư của Lưu Sơn Minh

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                    Mã số: 8229030.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Khánh Thành - Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn “Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Trần Khánh Dư của Lưu Sơn Minh” đã lí giải, làm rõ một số yếu tố nghệ thuật được tác giả sử dụng để xây dựng nên hình tượng nhân vật Trần Khánh Dư - Một vị tướng được biết là lắm tài nhiều tật của thời đại nhà Trần.

Từ đó luận văn khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của Lưu Sơn Minh khi khai thác về đề tài lịch sử. Từ đó, ta thấy được tiến trình vận động trở lại và phát triển rực rỡ của thể loại tiểu thuyết lịch sử trong dòng chảy của văn học Việt Nam đương đại.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận văn cung cấp một cách nhìn khách quan và đa dạng hơn về hình tượng nhân vật lịch sử Trần Khánh Dư. Luận văn là tư liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học và những người yêu thích văn học; gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo về việc khai thác các đề tài lịch sử dựa trên sự nhận thức lại và sáng tạo của các nhà văn tiểu thuyết lịch sử đương đại.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                       INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Trinh Thi Lan

2. Sex: Female

3. Date of birth: January, 3rd, 1991                                

 4. Place of birth: Ninh Binh

5. Admission decision No.: 3617/2018/QĐ-XHNV dated 04/12/2018 of the principal of University of Social sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Narrative art in Tran Khanh Du historical novel by Luu Son Minh

8. Major:              Vietnamese literature                           Code: 8229030.04

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Khanh Thanh - Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis "The narrative art in Tran Khanh Du historical novel by Luu Son Minh" explained and clarified some artistic elements used by the author to build the image of Tran Khanh Du - the character general is known to be very talented with many disabilities of the Tran Dynasty.

            Since then the thesis confirms the role, position and contributions of Luu Son Minh when exploring the historical topic. From there, we see the process of campaigning back and developing brilliantly the genre of historical fiction in the flow of contemporary Vietnamese literature.

11. Practical applicability: The thesis provides a more objective and diverse view of the historical image of Tran Khanh Du. The thesis is a reference for Literature students and literature lovers; suggest further research directions on the exploitation of historical themes based on the re-realization and creativity of contemporary historical novel writers.

12. Further study directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây