TTLV: Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Đạo Sắc phong trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ sáu - 16/10/2020 03:35

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hân                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/12/1979

4. Nơi sinh:  Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)

5. Quyết định công nhận học viên số  1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Tên đề tài luận văn: “Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Đạo Sắc phong trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

7. Chuyên ngành: Lưu trữ học                         Mã số: 8320303.01

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đức Thuận

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý trong công tác sưu tầm, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm, cụ thể ở đây là cách thức sưu tầm, quản lý, bảo quản an toàn, kéo dài thực trạng và tình trạng kỹ thuật, phát huy giá trị của các Đạo Sắc phong trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng các hoạt động quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội trên các phương diện cụ thể. Từ đó, tác giả chỉ ra những ưu điểm đạt được và những tồn tại cần khắc phục cùng các nguyên nhân chủ quan và khách quan trong công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Đạo Sắc phong trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu tham khảo trong công tác quản lý tài liệu quý hiếm, đồng thời góp phần làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn về công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Đạo Sắc phong.

Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các định hướng của cơ quan quản lý các cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Đạo Sắc phong trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu tham khảo trong công tác quản lý tài liệu quý hiếm, đồng thời góp phần làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn về công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Đạo Sắc phong. Là cơ sở để tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về Quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI HAN                      2. Gender: Female

3. Date of birth: Dec 06th, 1979                  

4. Place of birth: Ha Noi City

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV Dated 24th September, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities                           

6. Official thesis title: “Managing and promoting the value of Dao Sac Phong archives in Hanoi city”

7. Major:  Archivology                                    Code: 8320303.01

8. Instructors: Ass. Prof, Dr. DAO DUC THUAN

9. Summary of the findings of the thesis:

- The study clarifies the legal basis in the collection and management of rare and precious archives, specifically, here is how the collection of safe management, prolongs the technical status and promotion of the value of the Dao Sac Phong in ​​Hanoi city.

- Survey research and assessment of the status of the management activities of rare archives in Hanoi city on specific aspects. Since then, the author pointed out the advantages achieved and shortcomings to be overcome as well as subjective and objective reasons in the management and promotion of the value of Dao Sac Phong archives in Hanoi city.

- The research results of the thesis can be a reference in the management of rare archives and contribute to enriching the theory and practice of the management and promotion of the value of Dao Sac Phong. 

On that basis, the author gives directions of the management agencies at all levels and proposes solutions to improve the efficiency of management and promote the value of Dao Sac Phong archives in Hanoi city.

10. Practical applicability:

The research results of the thesis can be a reference in the management of rare archives and contribute to enriching the theory and practice of the management and promotion of the value of Dao Sac Phong archives. As the basis to advise and help the People's Committee of Hanoi city to issue the Regulation on the management of rare and precious archives in Hanoi city.                                                                             

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây