TTLV: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống chuỗi nhà hàng ZALLO tại Nha Trang

Thứ năm - 09/01/2020 01:59

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THÁI HOÀNG GIANG        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/11/1987

4. Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  Ngày 11 tháng 07 năm 2017của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian (6 tháng)

7. Tên đề tài luận văn: “NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG ZALLO TẠI NHA TRANG”

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. LÊ ANH TUẤN – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Qua triển khai nghiên cứu, luận văn đã đạt được những kết quả chủ yếu sau:

Một là, luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, chất lượng dịch vụ ăn uống, môi trường kinh doanh nhà hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống cũng như ý nghĩa của việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống.

Hai là, trên cơ sở một số tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ, nội dung đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống và một số mô hình liên quan đến quản lý chất lượng, luận văn xây dựng mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng Zallo, thực hiện khảo sát, lấy ý kiến đánh giá từ khách hàng, xác định các khoảng lệch giữa chất lượng mong đợi của khách hàng và chất lượng thực tế cảm nhận được để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống trong chuỗi nhà hàng Zallo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng mà còn là tài liệu tham khảo cho các đối tượng có liên quan.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng với các tiêu chí gắn liền với nhu cầu thực tế của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách đối với dịch vụ ăn uống đối với loại hình chuỗi buffet hải sản tại các điểm du lịch biển.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:

Bài nghiên cứu “Chuỗi nhà hàng buffet hải sản Zallo- Mô hình mới hấp dẫn du khách”, Tạp chí Du lịch Việt Nam số 11/2019, trang 62.

                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THAI HOANG GIANG                       2. Gender:     Female

3. Date of birth:  16th November, 1987.                

4. Place of birth: Nha Trang Cit, Khanh Hoa Province                                             

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV           Dated 11th July, 2017         

6. Changes in academic process: No changes

7. Official thesis title: “NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG ZALLO TẠI NHA TRANG”

8. Major: Tourism    Code: 8810101

9. Scientific Supervisors: Ass.Pro. Ph. D. LE ANH TUAN – Ministry of Culture, Sports and Tourism

10. Summary of the findings of the thesis:

 Researching deployment, the thesis has achieved the following main research results:

Firstly, The thesis ha codified the theoretical basis of restaurant business, catering services quality of catering services, restaurant business enviroment, factors affecting the service quality as well as the meaning of perfecting and improving the quality of food service.

Secondly, on the basis of a number of criteria for evaluating servce quality, content for evaluation of service quality and a number of models realated to quality management, the dissertation builds a research model of  ZALLO restaurant, carries out surveys, solicits feedback from customers, identify the gaps between the expected quality of customers and the perceived actual quality so as to propose solution to improve the quality of catering services in the ZALLO restaurant chain.

11. Practical applicability, if any:

The thesis is a necessary reference not only for the state management agency in charge of tourism, restaurant businesses but also a reference for relevant subjects.

12. Further research directions, if any:

Continuing research on restaurant service quality with criteria associated with the actual needs of customers in order to improve the service quality of the restaurant anh identify factors affecting satisfaction of guests for catering services for the seafood buffet chain at the beach tourism destinations.

13. Thesis-related publications:

Research paper “ZALLO seafood buffet restaurant chain- A new model to attract tourists” Vietnam Tourism Magazine No.11/2019,page 62.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây