TTLV: Vai trò của Phật giáo trong văn hoá Huế

Thứ năm - 07/11/2019 01:55

1. Họ và tên học viên: Võ Quốc Đức                   2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/03/1991

4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của Phật giáo trong văn hoá Huế

8. Chuyên ngành: Châu Á học;                Mã số: 60310601

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Mai Ngọc Chừ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

_Tổng quan về sự du nhập Phật giáo vào Việt Nam và truyền bá Phật giáo vào Huế.

_Giới thiệu vai trò của Phật giáo trong văn hoá Huế bao gồm văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần.

Từ đó tìm hiểu vai trò của Phật giáo trong việc tạo thành văn hoá xứ Huế. Qua việc phân tích hai khía cạnh văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần cư dân xứ Huế sẽ xác lập hệ giá trị đóng góp của Phật giáo.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn sẽ là tư liệu cho các chuyên ngành liên quan đến văn hoá Việt Nam, lịch sử và Phật giáo Việt Nam tham khảo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 _ Khảo sát về thiền sư Thiện Kế- tác giả văn bia Vô Lượng của tổ Liễu Quán (Nguyệt san Giác Ngộ 2019).

 _ Nghiên cứu về chư thần Đạo giáo trong sớ điệp, khoa nghi Phật giáo Bắc truyền (Tuần báo giác ngộ, tháng 10, năm 2019)

                                                                   INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name        :   VO QUOC DUC

2. Sex                  :    Male          

3. Date of brith    :    02/03/1991

4. Place of brith   :    Thua Thien Hue

5. Admission decision number : 3379/QĐ-XHNV dated 19/12/2017 by Principal of University of Social Sciences and Humanities, HNU

6.  Changes in academic : None

7. Official thesis title : The role of Buddhism in Hue culture

8. Major : Asia Studies                            Code :  60310601

9. Supervision : Prof. Ph.D Mai Ngoc Chu. University of Social Sciences and Humanities, HNU.

10. Summary of the findings of the thesis :

_Overview of the entry of Buddhism into Vietnam and the spread of Buddhism to Hue.

_Introducing the role of Buddhism in Hue culture including physical culture and spiritual culture.

From then on, understanding the role of Buddhism in creating culture of Hue. By analyzing two aspects of material and spiritual culture, Hue people will establish the value system of Buddhism contributions.

 11. Practical applicability, if any :

The thesis will be the reference material for the specialties related to Vietnamese culture, history and Buddhism.

12. Further research direction, if any :  None

13. Thesis-related publications : 

_ The survey about Thien Ke Zen master - the author of the Lieu Quan's Vo Luong epitaph (Monthly Journal Giac Ngo 2019).

_ Study on Taoist deities in the ritual texts of Northern Mahayana Buddhism. (Weekly Journal Giac Ngo, October, 2019)

 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây