TTLV: Xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in hiện nay

Thứ hai - 28/10/2019 23:17

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Sỹ                             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/6/1987

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in hiện nay

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                Mã số: 60 32 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Xuân Hoà, Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, luận văn tập trung khảo sát, chỉ ra thực trạng việc xử lý đơn thư của bạn đọc của các cơ quan báo in ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra thành công, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong xử lý đơn thư của bạn đọc; từ đó kiến giải những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn cung cấp cơ sở dữ liệu xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in hiện nay cho các cá nhân cơ quan nghiên cứu và quản lí báo chí; nâng cao nhận thức, hoàn thiện cách thức tổ chức thực hiện xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in trong cả nước. Luận văn có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho những nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên các chuyên ngành báo chí và những ai quan tâm về vấn đề xử lý đơn thu bạn đọc tại cơ quan báo chí nói chung và đối với báo in nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Van Sy                  2. Sex: Male

3. Date of birth: 17/6/1987                       4. Place of birth: Bac Giang

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV-SĐH Dated: 19/12/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Processing letters you read at the current newspaper

8. Major: Journalism                             9. Code: 60 32 01 01

10. Supervisors: Ph.D. Dinh Thi Xuan Hoa, Deputy Head of Radio - Television Department, Academy of Journalism and Communication, Ho Chi Minh National Academy of Poltics.

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of theoretical and practical systematization, the dissertation focused on the survey, showing the status of the processing of mailings of readers of the news agencies in Vietnam today, indicating success and limitations. and the issues posed in the processing of your mail order; From there, we can explain reasonable solutions to improve the quality and effectiveness of the processing of readers' letters at news agencies in the coming time.

12. Practical applicability, if any: Research results of the thesis will provide database of information on workers'. The dissertation provides a database to handle the mail of readers in the current print media for individuals researching and managing press agencies; raise awareness, improve the way of organizing the processing of readers' letters at news agencies nationwide. The dissertation can become a reliable reference source for researchers, students, journalists and those who are interested in handling applications submitted to the press in general. and for print media in particular.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây