TTLV: Quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân sự văn phòng tại một số doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trữ

Thứ năm - 31/10/2019 02:51

1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ LUYỆN                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/6/1994

4. Nơi sinh: Bắc Phú – Sóc Sơn – Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 01 lần gia hạn bảo vệ luận văn (6/2019-12/2019).

7. Tên đề tài luận văn: Quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân sự văn phòng tại một số doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trữ.

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                       9. Mã số: 60340406

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Bình.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân sự 

Chương này tác giả sẽ nêu ra những khái niệm cơ bản về tuyển dụng nhân sự, vai trò của công tác tuyển dụng nhân sự; quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân sự. Mục đích chính của chương này là giúp chúng ta nắm rõ được những lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự, quy trình và phương pháp để áp dụng vào việc tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân sự văn phòng tại một số doanh nghiệp lưu trữ.

Tại chương hai tác giả trình bày kết quả khảo sát việc tuyển dụng nhân sự văn phòng của một số doanh nghiệp lưu trữ, qua đó thấy được thực trạng quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân sự văn phòng tại các doanh nghiệp này. Để từ đó nêu ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tuyển dụng nhân sự văn phòng tại các doanh nghiệp lưu trữ.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân viên văn phòng tại một số doanh nghiệp lưu trữ.

Chương này đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp và quy trình tuyển dụng nhân sự văn phòng tại các doanh nghiệp lưu trữ. Để từ đó giúp các doanh nghiệp lưu trữ lựa chọn ra được những nhân sự văn phòng đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Ngoài những giải pháp mà tác giả đưa ra để nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự văn phòng cho doanh nghiệp lưu trữ thì tác giả còn mong muốn đề tài có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp khác để hoàn thiện quy trình và phương pháp tuyển dụng nhân sự văn phòng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

                                                        INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: TRAN THI LUYEN                                   2. Sex: Female

3. Date of birth: 20 June 1994             

4. Place of  birth: Bac Phu - Soc Son - Hanoi

5. Admission decision number: 1698/QD-XHNV dated July 11, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi.   

6. Changes in academic process: 01 extension for thesis protection (6/2019-12/2019).             

7. Official thesis title: Process and method of recruiting office personnel in some enterprises in the field of archive and storage.                 

8. Major: Office Management                      9. Code: 60340406         

10. Supervisors: PhD. Nguyen Thi Kim Binh

11. Summary of the findings of the thesis:             

Chapter 1: The rationale for the process and method of recruiting personnel 

In this chapter, the author will outline the basic concepts of recruiting personnel, the role of personnel recruitment; the process and method of recruiting personnel. The main purpose of this chapter is to help us understand the basic theories about recruiting personnel, processes and methods to be applied to recruiting personnel for the businesses.

Chapter 2: The actual situation of processes and methods of recruiting office personnel in some archiving and storing enterprises.

In the chapter two, the author presents the survey results of recruiting office personnel in some archiving and storing enterprises, thereby realizing the actual status of processes and methods of recruiting office personnel at these enterprises in order to have the advantages, limitations and causes for the recruitment of office personnel at the archiving and storing enterprises.

Chapter 3: Solutions to completing the processes and methods of recruiting office staff in some archiving and storing enterprises.

This chapter proposes a number of solutions to improve the methods and procedures for recruiting office personnel at the archiving and storing enterprises in order to help archiving and storing enterprises choose office personnel to ensure professional qualifications.

12. Practical applicability:

In addition to the solutions given by the author to improve the quality of recruiting office personnel for archiving and storing enterprises, the author also wishes that the topic can become a reference source for other businesses to complete their processes and methods of recruiting office personnel.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây