TTLV: Chế độ an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc từ 1978 đến 2018

Thứ năm - 31/10/2019 02:59

1. Họ và tên học viên: Vũ Lệ Hằng

2. Giới tính                    : Nữ

3. Ngày sinh                  : 14/06/1973

4. Nơi sinh                     : Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Chế độ an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc từ 1978 đến 2018

8. Chuyên ngành         : Châu Á học             Mã số: 60310601

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Mai Ngọc Chừ

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

   Luận văn  đi sâu nghiên cứu toàn diện một số vấn đề cốt lõi của an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc, bao gồm: 1)Những vấn đề lý luận về an sinh xã hội và an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc; 2) Lịch sử và thực trạng phát triển chế độ an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc từ 1978 đến nay; 3) Một số đánh giá về chế độ an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội Trung Quốc nói chung và an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc nói riêng. Ngoài ra mục đích của luận văn là làm rõ quá trình thực thi chế độ an sinh xã hội ở nông thôn Trung Quốc trong 40 năm (từ 1978 đến 2018); phân tích những thành công và hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

                                                   INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name       :   VU LE HANG  

2. Sex                 :    Male

3. Date of brith :    14/06/1973

4. Place of brith   :BẮC GIANG

5. Admission decision number : 3379/QĐ-XHNV dated 19/12/2017 by Principal of University of Social Sciences and Humanities, HNU

6.  Changes in academic : None

7. Official thesis title :Social security System in rural China from 1978 to 2918

8. Major : Asia Studies                            Code :  60310601

9. Supervision :Prof. Ph.D Mai Ngoc Chu. University of Social Sciences and Humanities, HNU.

10. Summary of the findings of the thesis :

The thesis aims to study comprehensively core issues of social security in rural China, which are: 1) Theoretical issues of social security and social security in the rural area of China; 2) History and current situation of the development of social security system in rural China from 1978 to the present; 3) Assessments of the social security system in rural China and suggestions for Vietnam.

11. Practical applicability, if any :

The results of the research will be a useful reference for those who are interested in Chinese social security in general and social security in rural China in particular. In addition, the purpose of the thesis is to clarify the process of implementing social security system in rural China for 40 years (from 1978 to 2018); to analyze successes and limitations of this process; to draw experience lesson for Vietnam.

12. Further research direction, if any :  None

13. Thesis-related publications :None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây