TTLV: Xác định danh mục thành phần hồ sơ của quận, huyện, thị xã nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

Thứ ba - 20/10/2020 03:11

1. Họ và tên học viên: Hàn Thị Hương Giang                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/6/1994

4. Nơi sinh:  Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Tên đề tài luận văn: “Xác định danh mục thành phần hồ sơ của quận, huyện, thị xã nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội”

7. Chuyên ngành: Lưu trữ học ;                          Mã số: 8320303.01

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Nguyễn Văn Hàm

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý xác định thành phần hồ sơ của quận, huyện, thị xã thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá cơ sở thực tiễn và việc vận dụng lý luận vào công tác xác định thành phần hồ sơ của quận, huyện, thị xã thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất xây dựng Danh mục thành phần hồ sơ của quận, huyện, thị xã thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội và vận dụng vào thực tiễn.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là cơ sở để tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về Danh mục thành phần hồ sơ nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hàn Thị Hương Giang                     2. Gender: Female

3. Date of birth: Jun 17th, 1994               

4. Place of birth: Hanoi City

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV Dated 28th June, 2018                           

6. Official thesis title: Determine ingredient directory of the district’s documents  to save to historical archives of Hanoi City”

7. Major: Archive                                        Code: 8320303.01

8. Supervisors: Assoc.Prof. Nguyễn Văn Hàm

9. Summary of the findings of the thesis:

Research and clarify the theoretical basis and legal basis for determining the composition of the documents of districts, towns that are required to be submitted to the Hanoi historical archive.

Research, survey, evaluate the practical basis and the application of theory in determining the composition of the documents of districts, towns that are required to be submitted to the Hanoi historical archives center.

On that basis, the author proposes to make a list of components of the profile of districts, towns that are required to be submitted to the Hanoi historical archive Center and apply in practice.

10. Practical applicability in real life: It is the basis to advise and help the People's Committee of Hanoi to issue a Regulation on the list of documents submitted to the Hanoi historical archives                                    

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây