TTLV: Văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng trong gia đình ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay

Thứ ba - 20/10/2020 03:28

1. Họ và tên học viên: LÊ PHƯƠNG THÚY          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/12/1994                                      4. Nơi sinh: Hà Tây

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng trong gia đình ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 8229001.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Hùng – cán bộ Khoa Khoa học xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, làm rõ một số nội dung lý luận về văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng trong gia đình.

Thứ hai, góp phần làm rõ thực trạng văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng tại địa bàn nghiên cứu là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thứ ba, đề xuất một số phương hướng và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng để nâng cao tính hiệu quả trong công tác xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề liên quan đến gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình ở các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong những năm tới, tiếp tục đi sâu nghiên cứu:

- Văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng trong gia đình trên phạm vi nghiên cứu rộng hơn.

- So sánh văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng ở các dân tộc, ở các địa phương khác nhau.

- Ảnh hưởng của văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng tới sự phát triển của con cái.

- Đề xuất một số giải pháp giúp xây dựng gia đình văn hóa trên cơ sở hình thành những giá trị, chuẩn mực tốt đẹp của văn hóa ứng xử giữa vợ và chồng

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

                                                                  SUMMARY OF MASTER THESIS

1. Full name: LE PHUONG THUY                                 2. Sex: Female        

3. Date of birth: 6th December 1994                             4. Place of  birth: Ha Tay province (old)

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated: 4th December 2018;

By: The President of Vietnam National University, Ha Noi.

6. Changes in academic process: No

7. Thesis title: Behavioral culture between husband and wife in the family in Ha Dong district, Hanoi city today.

8. Major: Scientific Socialism                      Code: 8229001.02

9. Supervisors: Dr. Le Van Hung - Faculty of Social Sciences, Vietnam National University of Agriculture.

10. Summary of the findings of the thesis:

Firstly, the thesis clarifies some theoretical content about the behavioral culture between husband and wife in the family.

Secondly, the thesis contributes to clarify the current state of the behavioral culture between husband and wife in the study area is Ha Dong district, Hanoi City.

Thirdly, the thesis proposes a number of directions and solutions to build a culture of behavior between husband and wife to improve efficiency in the work of building cultural families today.

11. Practical applicability, if any:

The thesis can use to study and teach about issues related to family, behavioral culture in the family in the education institutions and training in Vietnam today.

12. Further research directions, if any:

In the coming years, continue to researching:

- Behavioral culture between husband and wife in the family on a broader research scope.

- Compare behavioral culture between husband and wife in different ethnic groups, in different localities.

- The influence of behavioral culture between husband and wife on the development of children.

- Propose some solutions to help build a cultural family based on the formation of good values and good standards of behavioral culture between husband and wife

13. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây