TTLV: Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam hiện nay

Thứ năm - 22/10/2020 03:03

1. Họ và tên học viên:          NGÔ THỊ THU HÀ              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/03/1996

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Lan– giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa, bổ sung thêm vào kho tàng lý luận về tinh thần nhập thế của Phât giáo Việt Nam hiện nay.

Thứ hai, góp phần làm rõ biểu hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam hiện nay đối với sự phát triển của đất nước ở một số khía cạnh: kinh tế, giáo dục đạo đức, an sinh xã hội.

Thứ ba, làm rõ ý nghĩa tích cực và một số vấn đề còn tồn đọng của tinh thần nhập thế đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam cũng như đời sống của con người Việt trong thời đại mới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn góp phần làm rõ thêm chức năng xã hội của tôn giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người trong giai đoạn hiện nay.

 Mặt khác, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, người nghiên cứu tiếp cận các vấn đề liên quan đến tôn giáo và Phật giáo từ góc độ triết học.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu một số mô hình Phật giáo nhập thế điển hình và tác động của tôn giáo này đến đời sống của người dân tại các quốc gia khác trên thế giới, rút ra các giá trị tham khảo đối với việc phát huy hơn nữa tính tích cực của một Phât giáo Việt Nam nhập thế trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                               

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:             NGO THI THU HA             2. Sex: Female         

3. Date of birth: 30/03/1996                                  4. Place of birth: Namdinh province        

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated: 04/12/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The spirit of integration of Vietnam Buddhism at present.

8. Major: Philosophy                                               9. Code: 8229001.01        

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dang Thi Lan – Lecture of Hanoi University of Social Sciences and Humanities

11. Summary of the findings of the thesis:

    Firstly, the thesis systematizes and adds to the theoretical treasure trove of the incarnate spirit of Vietnam Buddhism today

     Secondly, the thesis contributes to clarify the manifestation of the incarnate spirit of Buddhism in Vietnam today for the country's development in a number of aspects: economic, moral education, social security..

    Third, the thesis highlights the positive meaning and some remaining issues of the incarnate spirit for the development of Vietnamese Buddhism as well as the life of Vietnamese people in the new era.

12. Practical applicability:

  The thesis contributes to clarify the social functions of religion in general and Buddhism in Vietnam in particular for improving the quality of material and spiritual life for people in the current period.

On the other hand, the thesis can be a reference for students, researchers to approach issues related to religion and Buddhism from a philosophical perspective.

13. Further research directions:

   Further research: Study some typical incarnation Buddhist models and the impact of this religion on the lives of people in other countries around the world, draw out reference values ​​for further promoting calculus the extreme of an incarnate Vietnamese Buddhism in contributing to the country's sustainable development.

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây