TTLV: Truyền thống yêu nước và giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông qua nghiên cứu ở huyện Thanh Trì, Hà Nội hiện nay

Thứ năm - 22/10/2020 02:59

1. Họ và tên học viên:          LƯƠNG THỊ TOÀN                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:30/09/1979

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Truyền thống yêu nước và giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông qua nghiên cứu ở huyện Thanh Trì, Hà Nội hiện nay.

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số:8229001.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Hạnh – cán bộ Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung về truyền thống yêu nước và vai trò của giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông.

Thứ hai, góp phần làm rõ thực trạng giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông. Từ đó, chỉ ra một số thành tựu, hạn chế trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông qua nghiên cứu công tác giáo dục ở huyện Thanh Trì, Hà Nội hiện nay.

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông qua nghiên cứu ở huyện Thanh Trì, Hà Nội hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn góp phần làm sáng tỏ và cung cấp luận cứ khoa học cho việc nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông nói chung và ở huyện Thanh Trì, Hà Nội nói riêng hiện nay.

 Luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Lịch sử cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu truyền thống yêu nước và giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:         LUONG THI TOAN         2. Sex: Female       

3. Date of birth: 30/09/1979                         4. Place of birth: ThanhHoa province 

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Date: 04/12/2018. By the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Patriotism and patriotic traditional education for high school students through research in Thanh Tri district, Hanoi today.

8. Major: Philosophy                                   9. Code: 8229001.01     

10. Supervisor: Associate Prof. Dr. Tran Thi Hanh, lecturer of the Faculty of Law, the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

11. Summary of the findings of the thesis:

First, codify some content on patriotic traditions and the role of patriotic traditional education for high school students.

Second, contribute to clarify the status of patriotic traditional education for high school students. From there, pointing out some achievements and limitations in the traditional patriotic education for high school students through research education in Thanh Tri district, Hanoi today.

Third, propose some solutions and recommendations to improve the quality of traditional patriotic education for high school students through research in Thanh Tri district, Hanoi today.

12. Practical applicability:

The thesis contributes to clarify and provides scientific arguments for improving the effectiveness of traditional patriotic education for high school students in general and in Thanh Tri district, Hanoi in particular today.

The thesis can be a reference for students, a teacher of Citizen Education, Defense Education - Security, History for current high school students.

13. Further research directions:

Study patriotism and traditional patriotic education for students in the current globalization and international integration context.

14. Published works related to the thesis: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây