TTLV: Thông điệp về vấn đề gian lận thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 28/10/2019 05:23

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Mai                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/9/1984

4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về vấn đề gian lận thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                            Mã số: 17 03 51 65

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Hà Huy Phượng - Trưởng Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống các khái niệm về thông điệp về vấn đề gian lận thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. Luận văn nghiên cứu, khảo sát nội dung thông điệp về vấn đề gian lận thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử Việt Nam hiện nay; đánh giá những thành công, hạn chế của hình thức truyền thông này. Đồng thời, khảo sát và thống kê đánh giá của công chúng về thông điệp về vấn đề gian lận thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cách thức truyền thông này trên báo điện tử nói chung và các báo điện tử được lựa chọn khảo sát nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin thông về vấn đề gian lận thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử Việt Nam hiện nay cho các cá nhân cơ quan nghiên cứu và quản lí báo chí. Luận văn khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của báo điện tử trong việc tham gia tố cáo các tiêu cực, gian lận trong giáo dục nói chung và thi THPT nói riêng. Thông qua luận văn này, các cơ quan quản lí báo chí, nhất là báo điện tử sẽ nhìn thấy được thực trạng thông về vấn đề gian lận thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử Việt Nam hiện nay để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thanh Mai                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 22/9/1984                                    4. Place of birth: Quang Binh

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV-SĐH Dated: 19/12/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The message about the issue of cheating high school graduation exam on Vietnam electronic newspaper today

8. Major: Journalism                       Code: 17 03 51 65

9. Supervisors: Ph.D. Ha Huy Phuong, Dean of Publishing, Academy of Journalism and Communication.

10. Summary of the findings of the thesis: On the basis of a system of concepts about the message of fraud problems in high school graduation exam on Vietnam electronic newspaper today. Research dissertation, surveying the content of the message about cheating on high school graduation exam on Vietnam electronic newspaper today; evaluate the successes and limitations of this form of communication. At the same time, survey and statistical evaluation of the public on the message of fraud issues high school graduation exam on Vietnam electronic newspaper today. From there, making specific recommendations and solutions to improve the quality of this communication method in electronic newspapers in general and electronic newspapers selected for survey in particular.

11. Practical applicability, if any: The dissertation provides a database of information about the issue of cheating high school graduation exam on Vietnam electronic newspaper for individuals of the research and newspaper management agencies. The thesis confirms the role, position and importance of online newspapers in participating in denouncing negative and frauds in education in general and high school exams in particular. Through this dissertation, the press management agencies, especially the online newspaper, will see the actual situation of cheating on the high school graduation exam on Vietnam e-newspaper to take measures from there. direct appropriate.

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây