TTLV: Tổ chức sản xuất chương trình điều tra qua thư khán giả trên Truyền hình

Thứ tư - 15/01/2020 02:22

1. Họ và tên học viên: ĐOÀN DUY TRUNG                2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/07/1991

4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ – XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất chương trình điều tra qua thư khán giả trên Truyền hình.

8. Chuyên ngành: Báo chí học                  Mã số: 60320101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đậu Ngọc Đản

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong hệ thống hơn 300 kênh phát thanh và truyền hình hiện nay, Truyền hình Công an nhân dân (THCAND) là  kênh truyền hình còn khá non trẻ, mới chính thức phát sóng từ ngày 11/12/2011. Một trong những định hướng mang tầm chiến lược, dài hơi của THCAND là xây dựng một kênh truyền hình chuyên biệt về vấn đề an ninh trật tự. Nhận thức rõ vấn đề này, ngay từ những ngày đầu, THCAND đã nhanh chóng phát huy những đặc thù và ưu thế của mình thành thế mạnh để tổ chức sản xuất các chương trình chuyên đề mang bản sắc riêng.

Trong đó, hoạt động tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” luôn được ban lãnh đạo  kênh THCAND quan tâm chỉ đạo từ khâu xây dựng nội dung thông tin, chuẩn bị, bồi dưỡng nguồn nhân lực, và tổ chức quá trình sản xuất các chương trình, do vậy các chương trình “Điều tra qua thư khán giả” luôn đảm bảo tính định hướng, gắn liền với tôn chỉ, mục đích của kênh, đảm bảo những bí mật của ngành nhưng không hề giật gân, câu khách. Kênh ANTV mới ra đời nhưng thu hút đông đảo công chúng, ANTV không chỉ cung cấp thông tin an ninh, trật tự xã hội mà còn gửi gắm tâm tư của người dân về những bất cập trong xã hội từ đó trở thành cầu nối giữa truyền hình và công chúng. Mặt khác hiện nay sự kiện, sự việc liên quan đến lợi ích của công chúng , đất nước đặt ra nhiều vấn đề. Vì vậy ngày càng có nhiều thư bạn đọc được gửi về để mong được trả lời, làm rõ một số vấn đề trong cuộc sống, xã hội. ANTV đặt ra nhiệm vụ sản xuất chương trình điều tra để làm rõ và trả lời công chúng. Trong các khâu này thì TCSX chương trình là khâu quan trọng nhất, là khâu đầu tiên về nghiệp vụ, quyết định chất lượng chương trình.

Có thể khẳng định,  “Điều tra qua thư khán giả” là những chương trình chuyên biệt của  kênh THCAND. Chương trình “Điều tra qua thư khán giả” ra đời nhằm trả lời những đơn thư của khán giả gửi tới THCAND. Từ những phản ánh của khán giả, phóng viên của THCAND  trực tiếp công tác tại các địa phương, xuống hiện trường thực hiện điều tra tìm ra nguyên nhân của những vấn đề mà người dân đang thắc mắc. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hoạt động tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả”  trên sóng THCAND vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: Việc bố trí, sắp xếp nguồn lực sản xuất có lúc chưa phù hợp, tình trạng trang thiết bị bảo đảm cho sản xuất, và quy trình sản xuất có lúc chưa đáp ứng và có những bất cập. Vì vậy, việc nghiên cứu để đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm giúp tối ưu hóa vấn đề tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả”  trên sóng THCAND đã và đang đặt ra, vừa cấp thiết, vừa cơ bản trong quá trình nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả của hoạt động báo chí truyền hình THCAND.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài luận văn: “Tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên truyền hình Công an nhân dân” với mong muốn thông qua khảo sát, đánh giá, khách quan tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả”; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất chương trình “Điều tra qua thư khán giả” trên Truyền hình Công an nhân dân hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- “Trịnh Thị Thanh Hoa (2008), trong công trình “Tổ chức sản xuất chương trình Thời sự 19h Đài Truyền hình Việt nam” (khảo sát chương trình Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 5/2008) , tác giả đã đề cập đến các hoạt động của tổ chức sản xuất chương trình tại một bản tin quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam”

                                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : ĐOÀN DUY TRUNG                                 2. Sex: Male

3. Date of birth: 09/07/1991      

4. Place of  birth: Tuyên Quang

5. Admission decision number:  3379/QĐ – XHNV   Dated 19/12/2017

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Organizing the production of the survey program through audience audiences on Television

8. Major: Journalism study   Code: 60320101

9. Supervisors: TS. Đậu Ngọc Đản

(Full name, academic title and degree)

10. Summary of the findings of the thesis:

In the current system of over 300 radio and television channels, the People's Public Security Television (THCAND) is a relatively young television channel, officially broadcast from December 11, 2011. One of the strategic and long-term orientations of THCAND is to build a specialized TV channel on the issue of security and order. Being aware of this problem, right from the early days, THCAND has quickly promoted its characteristics and advantages to organize production of specialized programs with its own identity.

In particular, the organization of the production of the "Investigation via audience mail" program has always been concerned and directed by THCAND channel leaders from the development of information content, preparation, retraining of human resources, and teams. organizing the production process of the programs, so the programs "Investigation through audience mail" always ensure the orientation, attach to the principles and purposes of the channel, ensuring the secrets of the industry but not at all. sensational, solemn. The new ANTV channel was born but attracted a large number of public, ANTV not only provided information about security and social order but also sent people's thoughts about the inadequacies in society from which became a bridge between television and the public. On the other hand, current events, events related to the interests of the public, the country poses many problems. So more and more readers are sent to look forward to answering, clarifying some problems in life and society. The ANTV sets out to produce a survey program to clarify and respond to the public. In these stages, the program TCXX program is the most important stage, the first stage of the professional, deciding the program quality. It can be affirmed, "Investigation through audience letters" is the special programs of THCAND channel. Program "Investigation through audience letters" was born to respond to the letters of the audience sent to THCAND. From the reflection of the audience, the THCAND reporter directly works in localities, going to the scene to conduct an investigation to find the cause of the problems that people are asking. However, besides the achieved achievements, the organization of the production of the "Investigation via audience mail" program on THCAND still has many limitations such as: The arrangement and arrangement of production resources have at times inappropriate, the status of equipment to ensure production, and the production process sometimes unresponsive and shortcomings. Therefore, the research to assess the situation, find the cause, propose solutions to help optimize the organization of the production of the "Investigation via audience mail" program on THCAND has been set. , both urgent and basic in the process of improving the professionalism and efficiency of the THCAND press activity.

From the theoretical and practical issues mentioned above, the author chooses the thesis topic: "Organizing the production of the program" Investigation through audience mail "on People's Public Security Television with the desire to pass the examination. observe, evaluate and objectively organize the production of the program "Investigation via audience mail"; thereby proposing solutions to improve the efficiency of the production of the program "Investigation through audience letters" on the People's Public Security Television today.

11. Practical applicability, if any

12. Further research directions, if any

13. Thesis-related publications:

Dissertation: "Trinh Thi Thanh Hoa (2008), in the project" Organizing the production of the 19h news program Vietnam Television "(surveying the Vietnam Television News program from January to May 2008), The author mentioned the activities of the program production organization at an important news of Vietnam Television Station ".

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây