TTLV: Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang – Khánh Hòa

Chủ nhật - 12/01/2020 20:19

1. Họ và tên học viên:     VŨ THỊ THÙY TRANG                  2. Giới tính:    Nữ

3. Ngày sinh: 01/04/1990

4. Nơi sinh: Diên Khánh – Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV Ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian (6 tháng)

7. Tên đề tài luận văn: “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang – Khánh Hòa”

8. Chuyên ngành:   Du lịch;                           Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  

Nội dung luận văn đã hệ thống hóa, làm rõ cở sở lý luận về du lịch chăm sóc sức khỏe; Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe một số nước đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nói chung và Nha Trang – Khánh Hòa nói riêng; Thu thập được kết quả khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang – Khánh Hòa, đặt ra một số vấn đề cần lưu ý để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe; Luận văn đã góp phần đưa ra các quan điểm, định hướng một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang – Khánh Hòa trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn khi hoàn thành góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang – Khánh Hòa. Luận văn “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang – Khánh Hòa” có thể là tài liệu tham khảo cần thiết đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch, là tài liệu tham khảo cho giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và trên cả nước.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trên cơ sở kết quả của luận văn, hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ có thể nghiên cứu phát triển, nhân rộng loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe trên toàn tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, tạo nên một loại hình du lịch có sức cạnh tranh, phát triển mạnh ở Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: VU THI THUY TRANG                           2. Sex: Female

3. Date of birth: 01st April, 1990

4. Place of birth: Dien Khanh- Khanh Hoa Province

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV Dated 11th July, 2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “WELLNESS TOURISM DEVELOPMENT IN NHA TRANG-KHANH HOA”.

 8. Major: Tourism                                            9. Code: 8810101

10. Supervisors: Ph.D. Do Thi Thanh Hoa – Deputy Director, Institute for Tourism Development Research.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has systematized and clarified the theoretical basis for wellness tourism; Researched experiences in developing wellness tourism in some countries and drawing lessons for Vietnam in general and Nha Trang - Khanh Hoa in particular; Collected survey results, analyzed and assessed the status and potential of developing wellness tourism in Nha Trang - Khanh Hoa. Since then, the thesis posed a number of issues to be paid attention to in developing wellness tourism. The thesis has also contributed to the views, orientation of some solutions and recommendations to develop wellness tourism in Nha Trang - Khanh Hoa in the near future.

12. Practical applicability, if any:

The thesis contributes to the proposal of a scientific basis for the development of wellness tourism in Nha Trang - Khanh Hoa. The thesis "Wellness Tourism Development in Nha Trang- Khanh Hoa" may be a necessary reference for tourism management agencies, tourism businesses, as a scientific reference for teaching and studying at tourism training schools.

13. Further research directions, if any:

This research is the orientation for the further research and developing wellness tourism in Khanh Hoa province and other destinations that have the capacity to develop this kind of tourism, which is a new potential kind of tourism that will rapidly develop in Vietnam.

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây