TTLV: Tương đồng và dị biệt trong quan niệm 12 con giáp của Việt Nam và Trung Quốc

Thứ tư - 02/10/2019 03:02

1. Họ và tên học viên: Vương Di Xuyến                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 1/12/1995

4. Nơi sinh: Jiang Jin district Chong Qing city, China

5. Quyết định công nhận học viên số:2872/Qđ-ĐT Ngày 03Tháng 11năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT TRONG QUAN NIỆM 12 CON GIÁP CỦA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC.

8. Chuyên ngành:  Việt Nam Học và Tiếng Việt;    Mã số: 17035395

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Mai Minh Tân    cơ quan công tác: Việt Việt Nam Học

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

  • Đề tài đã khái quát và tổng hợp được các khái niệm về 12 con giáp và những vấn đề tồn tại xung quanh 12 con giáp như ngũ hành, thiên can, địa chi, lục thập hoa giáp.
  • Đề tài đã cụ thể hoá được những yếu tố tác động đến sự ra đời và hoạt động của 12 con giáp; đồng thời làm sáng tỏ được quá trình tiếp nhận, ảnh hưởng và sự chuyển giao của 12 con giáp đến văn hoá Trung Quốc – Việt Nam nói chung và đời sống tâm linh của cư dân 2 nước nói riêng.

-    Đề tài còn góp phần khẳng định lý thuyết văn hoá vùng Đông Á và văn hoá Việt Nam. Ngoài sự ảnh hưởng từ văn minh của người Hoa Hạ thì khuynh hướng hỗn dung và tiếp biến của nền văn minh châu thổ sông Hồng luôn là Việt hoá có chọn lọc dựa trên nguồn cội của mình

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Xác định và củng cố đặc trưng mang tính bản sắc của 2 dân tộc Hoa – Việt để góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ bền chặt về văn hoá giữa 2 quốc gia; đồng thời để giáo dục thế hệ trẻ không xa rời các yếu tố cốt lõi trong giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :  WANG YI QIAN         

2. Sex: Female

3. Date of birth: 1995/12/1            

4. Place of  birth: Jiang Jin district Chong Qing city, China

5. Admission decision number: 2872/QĐ-ĐT  Dated: 03.11.2017

6. Changes in academic process: None

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Similarities and Differences in the concept of 12 zodiacs in Vietnam and China

8. Major: Vietnamese study                 9. Code: 17035395

10. Supervisors: Dr Mai Minh Tan

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

- The topic has generalized and synthesized the concepts of 12 zodiac signs and the problems that exist around the 12 zodiac signs such as the five elements, c the Ten Heavenly Stems and Twelve Terrestrial Branches, a cycle of sixty years.

-  The thesis has specified factors affecting the birth and operation of 12 zodiac animals. At the same time, it also clarifies the process of receiving, influencing and transferring the 12 Zodiacs to Chinese-Vietnamese culture in general and the spiritual life of the people of the two countries in particular.

-  The thesis also contributes to affirm the theory of culture in East Asia and Vietnamese culture. In addition to the influence of the civilization of the Huaxia, the mixed and progressive tendency of the Red River civilization has always been selective Vietnamization based on its roots.

12. Practical applicability, if any:

-  Identify and strengthen the identity characteristics of the two ethnic groups of China - Vietnam to contribute to deepening the strong cultural ties between the two countries; at the same time to educate the younger generation not far from the core elements of the traditional cultural values of our nation

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây