TTLV: Tình Dục trong điện ảnh Pháp – Qua một số trường hợp tiêu biểu

Thứ ba - 01/10/2019 21:30

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Trung Hiếu             2. Giới tính Nam

3. Ngày sinh: 02 / 05/ 1979                                        4. Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV  ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia  Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:    Không

7. Tên đề tài luận văn: Tình Dục trong điện ảnh Pháp – Qua một số trường hợp tiêu biểu.   

8. Chuyên ngành: Lý luận lịch sử và Phê Bình điện ảnh truyền hình  

9. Mã số: 60210231

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS-TS Phạm Xuân Thạch, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc giá Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Tình yêu và tình dục là một trong những vấn đề cơ bản của con người, cũng là những đề tài vô cùng xưa cũ của nghệ thuật trong đó có nghệ thuật điện ảnh. Đó là phương diện phản ánh bản chất người, nó không ngừng biến đổi để phù hợp với những hình thái tồn tại mới của con người. Chính vì vậy, nghiên cứu đề tài tình yêu, tình dục trong nghệ thuật điện ảnh hiện đại chính là một cách để hiểu con người hiện đại. Qua ba bộ phim chọn làm nghiên cứu thấy được qua con đường Điện ảnh từ nhiều hướng khác nhau người nghệ sĩ đã gửi đến người xem những vấn đề của con người trong thế hiện đại. Bộ phim đi vào những ngóc ngách sâu thẳm được chôn giấu của mỗi con người. Nhờ điện ảnh nó đã phơi bày và sự phô bày đó ví như lột sạch một cách trần trụi những thứ xấu sa trong từng mỗi con người…có thể người xem có những cú sốc nhất định nhưng rồi phải đối mặt nó để xem ngẫm nghĩ và có cái nhìn khoan dung hơn cho cuộc sống. Mọi nền điện ảnh đều phải đứng trước vấn đề lớn là miêu tả, thể hiện đề tài tình yêu và tình dục đến đâu để không sa vào dung tục, khiêu dâm, thậm chí, đồi truỵ, để có thể vừa mở rộng biên độ cảm xúc của người xem, vừa góp phần bảo vệ những giá trị đạo đức của xã hội. Đối với con người tình dục không còn là một nhu cầu về mặt bản năng mà tình dục còn hoàn thiện con người thể hiện các vấn đề của chính mình. Trong tình dục luôn có khía cạnh về văn hóa tình dục. Với vai trò trò là một môn nghệ thuật thứ bảy được hưởng toàn bộ thành tựu của các ngành nghệ thuật khác  thiết bị ngoài chức năng phục vụ cho công việc giải trí, kinh doanh thì rõ ràng chúng ta thấy được vai trò vô cùng to lớn định hướng của xã hội về lối sống do đó cần lắm sự sáng tạo của  những người nghệ sĩ có những phát hiện tìm tòi mới  tạo ra được nhiều tác phẩm góp phần trong vai trò của giáo dục định hướng người xem,  tiên đoán dự báo suy nghĩ lệch lạc giúp cho con người gần nhau hơn yêu thương  thực thụ cụ tạo sự cân bằng hài hòa. Sự yêu thương đích thực luôn là việc làm không toan tính nếu không sự yêu thương đó đôi khi được dựa vào cảm xúc nhất thời.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Tình dục là đề tài khai thác rất nhiều trong nhiều loại hình nghệ thuật. Trong đó diện ảnh có hướng đi riêng của nó, thể hiện sao cho nhân văn và nghệ thuật. Do đó đề tài được chọn trong nghiên cứu dù ít nhưng cũng mong rằng điện ảnh Việt Nam sẽ không sử dụng tình dục như là công cụ câu khách đến xem phim mà qua Tình dục nói đến nhân sinh, cuộc sống của trên chính con người.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Nếu có cơ hội tiếp tục nghiên cứu tôi sẽ đi vào những “Chấn thương hay sang chấn về tâm lý do tình dục ảnh hưởng đến cuộc sống” qua ba phim trên, qua vấn đề tình dục đã ảnh hưởng đến cuộc sống con người như thế nào.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  

                                                                                       INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Trung Hieu                                     2. Sex: Man

3. Date of birth: 02/ 05/ 1979                                             4. Place of birth: HCM. City

5.Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV date 19/12/2017 of the principal of University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University, Ha Noi.

6. Changes in academic process:   No

7. Official thesis title: Sexuality in French cinema - Through some typical cases.

8. Major: Theory, History and Criticism of Film and Television      9. Code: 60210231

10. Supervisors:. As.Prof., PhD.Pham Xuan Thach, Faculty of Literature, VNU’ University of Social Sciences and Humanities

11. Summary of the findings of the thesis: Love and sex are one of the basic problems of man, as well as extremely old subjects of art including film art. It is an aspect that reflects the nature of the person, it is constantly changing to suit the new forms of human existence. Therefore, studying the topic of love and sex in modern film art is one way to understand modern people. Through three films selected for research, we see through the Cinema path from many different directions that the artist has sent viewers the human problems in the modern world. The film goes into the deep nooks and crannies of every human being. Thanks to the movie it has exposed and such exposure as stripping naked naked things in every human being ... maybe viewers have certain shocks but then face it to contemplate it. and have a more tolerant look to life. Every film industry must face the big problem of describing and expressing the topic of love and sex so as not to fall into vulgarity, pornography, even, debauchery, to be able to expand the amplitude. emotions of viewers, while contributing to protecting the moral values ​​of society. For people, sex is no longer an instinctual need, but it is also a perfection of the person who expresses his own problems. In sex there is always an aspect of sexual culture. As a seventh art discipline enjoying all the achievements of other art disciplines in addition to its functions for entertainment and business, it is clear that we see an extremely large role. Because of the great social orientation of lifestyle, it is necessary for the creativity of artists with new discoveries to create many works that contribute to the role of education to orient the viewers and predict newspaper thinking deviations help people closer together real love tools to create a harmonious balance. True love is always an unkempt act otherwise it is sometimes based on transient emotions.

12. Practical applicability, if any: Sex is the subject of many exploits in many art forms. In which the image area has its own direction, expressed so that humanity and art. Therefore, the topic selected in the study is small but it is expected that Vietnamese cinema will not use sex as a tool to attract guests to watch movies but through Sex refers to human life, life itself.

13. Further research directions, if any: If I have the opportunity to continue researching, I will go into the "traumatic or traumatic experiences of sexuality affecting life" through the three films above, through the sexual issues that have affected human life such as how.

14. Thesis-related publications:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây