TTLV: Hình thành luận điểm về tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần nội dung số toàn cầu - GDC)

Thứ hai - 30/09/2019 04:43

1. Họ và tên học viên: Trần Tiến Anh                                   2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/03/1994

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Hình thành luận điểm về tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần nội dung số toàn cầu - GDC)

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 60.34.04.12

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS. TS Đào Thanh Trường, Khoa Khoa học Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Một là, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam;

- Hai là, đánh giá thực trạng năng lực đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Ba là, hình thành luận điểm về tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- 01 bài báo: "Tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp thông qua năng lực công nghệ" (Đồng tác giả), Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, tập 35, số 1/2019.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Tran Tien Anh                                                        2. Sex: Male

3. Date of birth: 14/03/1994                                                4. Place of  birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV     Dated: 19/12/2017

6. Changes in academic process: .

7. Official thesis title: Forming a thesis about Evaluation Criteria of Innovative capacity of Vietnamese enterprises in the 4th Industrial Revolution (A case study of Global Digital Content Joint Stock Company - GDC)

8. Major: Science and Technology Management                           9. Code: 60 34 04 12

10. Supervisors: Prof. Dr Dao Thanh Truong

11. Summary of the findings of the thesis:

- Firstly, the thesis has systemize the theoretical issues about the innovation capacity of Vietnamese enterprises;

- Secondly, evaluation the current Innovative capacity of Vietnamese enterprises in the 4th Industrial Revolution

- Thirdly, forming a thesis about criteria for evaluating innovation capacity of Vietnamese enterprises in the 4th Industrial Revolution

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: Evaluation Criteria of Innovative Capacity of Interprises through Capacity of Technology, Policy and Management Studies, VNU Journal of Science, No 35, No 1/2019

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây