TTLV: Nghệ thuật xây dựng nhân vật của đạo diễn trong phim  Sống trong sợ hãi và Những đứa con của làng

Thứ hai - 28/10/2019 00:19

1. Họ và tên học viên:  Hoàng Chu Hiển                   2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 04/02/1975.

4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số 3379/2017/QĐ-XHNV, ngày 19/12 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn :“Nghệ thuật xây dựng nhân vật của đạo diễn trong phim  Sống trong sợ hãiNhững đứa con của làng”.

8. Chuyên ngành: Lịch sử và Lý luận phê bình Điện ảnh -Truyền hình;   Mã số: 60210231.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Ngọc Thanh.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

         Góp phần bổ sung về mặt lý luậnvới mkột số vấn đề về xây dựng nhân vật trong tác phẩm điện ảnh và vai trò của đạo diễn trong xây dựng nhân vật. Đóng góp nhất định vào việc bổ sung các nghiên cứu lý luận về xây dựng nhân vật trong phim truyện điện ảnh.

Bước đầu khảo sát, nhận định, đánh giá, tổng kết những tìm tòi, sáng tạo về nghệ thuật xây dựng nhân vật của đạo diễn Nguyễn  Đức Việt và Bùi Thạc Chuyên.

Khảo sát, phân tích các thủ pháp đạo diễn trong xây dựng nhân vật của phim Sống trong sợ hãiNhững đứa con của làng.

Qua nghiên cứu về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong phim truyện điện ảnh Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Những đứa con của làng đạo diễn Nguyễn Đức Việt góp phần nhất định nhằm nâng cao công tác xây dựng nhân vật của đạo diễn và nâng cao chất lượng của phim truyện điện ảnh Việt Nam, hướng tới các giá trị đích thực, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo quần chúng khán giả.

Có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm, những người làm phim, yêu thích điện ảnh và có thể đóng góp cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

-Nhằm giúp cho việc nghiên cứu chuyên sâu nghệ thuật xây dựng nhân vật, cho những đạo diễn mới tốt nghiệp.

-Dùng làm tài liệu tham khảo trong đào tạo, trong nghiệp vụ của công tác đạo diễn, trong đạo diễn phim truyện điện ảnh.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

-Sẽ nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa về:

+Đạo diễn và phim tác giả;

+Những thủ pháp nghệ thuật của các đạo diễn Việt Nam khác trong phim truyện điện ảnh.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

                                                                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Hoang Chu Hien                     2. Sex: Male

3. Date of birth: 4th February                         4. Place of  birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV Dated: 19/12/2017

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: “The art of building characters of the director in the film Living in fear and The children of the village”.

8. Major: History and Critical Theory Cinema- Television                    9. Code: 60210231.

10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Vu Ngoc Thanh

11. Summary of the findings of the thesis:

Contributing theoretically with some issues of character building in cinema works and the role of the director in character building. Contributing to the addition of theoretical research on character building in feature films.

         Initially surveying, identifing, evaluating and summarizing the exploration and creativity of character building art by directors Nguyen Duc Viet and Bui Thac Chuyen.

Survey, analyze the tactics of directing in building characters of the film Living in fear and The children of the village.

         Through research on the art of character building in the movie Living in the fear of director Bui Thac Chuyen and The children of the village of director Nguyen Duc Viet, that make a certain contribution to enhance the character building work of direct and improve the quality of Vietnamese cinema films, towards true values, to meet the needs of the masses audience's enjoying.

          Can be used as a reference for who interests, makes, loves cinema film and can contribute to the training, teaching and scientific research.

12. Practical applicability, if any:

-To help with the in-depth study of character building art, for newly graduated directors.

-Use as a reference in training, in the profession of the director, in the direction of cinema films.

13. Further research directions, if any:

-Will study more deeply on:

  + Director and author's film;

  + Artistic methods of other Vietnamese directors in cinema films.

14. Thesis-related publications:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây