TTLV: Một số đặc điểm tính cách và cảm nhận hạnh phúc của sinh viên trường Đại học kinh tế - kỹ thuật

Thứ sáu - 17/01/2020 04:27

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Duy Tưởng                    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/12/1979

4. Nơi sinh:

5. Quyết định công nhận học viên số: 2811/2016/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 18 tháng 8 năm 2016  của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Một số đặc điểm tính cách và cảm nhận hạnh phúc của sinh viên trường Đại học kinh tế - kỹ thuật

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                               Mã số: 603180

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trương Thị Khánh Hà

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn một số đặc điểm tính cách và cảm nhận hạnh phúc của sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật đề tài tập trung mô tả thực trạng, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tính đố kỵ, tính biết ơn, cảm nhận hạnh phúc của sinh viên. Chúng tôi nhận thấy rằng khi các em hài lòng với cuộc sống của mình, có lòng biết ơn cao với những gì mình nhận được cũng như các sự kiện trải qua trong cuộc sống là những em cảm thấy mình vui vẻ và hạnh phúc hơn, ngược lại khi tính cố kỵ cao, không cảm thấy cần phải biết ơn có mối quan hệ nghịch với cảm nhận hạnh phúc. Trong tính cách nói chung, khi các em có tính tự lập và sự hòa đồng cũng có mối quan hệ thuận với cảm nhận hạnh phúc, trong khi đó những tính cách như bất ổn về cảm xúc, hướng ngoại và sẵn sàng trải nghiệm lại không có mối quan hệ có ý nghĩa với cảm nhận hạnh phúc ở các em. Thông qua các kết luận này, đề tài hướng tới việc đề xuất các giải pháp phát triển những đặc điểm tính cách có khả năng góp phần nâng cao cảm nhận hạnh phúc.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Hiện nay việc nghiên cứu tính đố kỵ, tính biết ơn và cảm nhận hạnh phúc còn khá mới mẻ. Đề tài này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng cơ sở lý luận liên quan đến đặc điểm tính cách và cảm nhận hạnh phúc của bản thân. Luận văn góp phần bổ sung thêm nguồn tài liệu về lý luận và thực tiễn về đề tài, luận văn có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và giáo viên trong việc hiểu và đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức về bản thân của mỗi người trong việc rèn luyện những đặc điểm tính cách có lợi cho cảm nhận hạnh phúc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Nếu có điều kiện và thời gian, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu để làm sáng tỏ hơn nữa mối liên quan giữa các yếu tố về tính đố kỵ, tính biết ơn, cảm nhận hạnh phúc của sinh viên đến thực trạng tính cách có mối quan hệ với cảm nhận hạnh phúc. Đồng thời, kiểm chứng độ tin cậy, độ hiệu lực và thích ứng toàn diện thang đo trong bối cảnh văn hóa Việt Nam

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                            INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Duy Tuong                       2. Sex: Male

3. Date of birth: 12nd December 1979                                    

4. Place of birth:

5. Decision of student recognition No: 2811/2016/QĐ-XHNV- ĐT of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training course: None                                                              

7. Official thesis title: Some personality traits and subjective well-being of students of the University of Economics and Technology.

8. Major: Psychology                                 Code: 603180

9. Supervisors: Asscociate Professor PhD Truong Thi Khanh Ha

10. Summary of the theses results:

Basing on theoretical and practical studies on personality traits and subject well-being of students of the University of Economics and Technology, the study describes personality traits of the students, analyse the factors affecting jealousy , gratefulness and subjective well-being of the students. The results show that the greater satisfaction of students with their lives and the greater gratitude with experience they received in life, the happier they feel. On the contrary, jealousy and ungratefulness negatively correlates with subject well-being. In term of personality traits, independent and sociability trait positively correlates with subject well – being, meanwhile there is not a relationship between emotional instability, extroversion, open to experience and subject well – being. From the research results, the thesis proposes some solutions to develop personality traits that can contribute to improve subject well - being of students.

11. Practical applicability:

Current studies of jealousy, gratitude and subjective well-being is quite new, so it is very important to build a theoretical basis related to personality traits and subject well – being. The thesis contributes to supplement theoretical and practical source on the study topic and it can be the useful reference source for researchers and teachers to understand and provide solutions to improve personality traits that are beneficial to subject well-being.

12. Further research directions, if any:

We will expand the scope of the study to clarify the relationship between jealousy, gratitude, subject well – being and personality traits. Additionally, the further research will verify reliability, validity of scale and adapt them for the context of Vietnamese culture.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây