TTLV: Tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ hai - 17/02/2020 23:18

1. Họ và tên học viên: Dư Thị Vụ                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/09/1986

4. Nơi sinh:  huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số  3379/QĐ-SĐH ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận văn: “ Tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

7. Chuyên ngành: Lưu trữ học ;                        Mã số: 60320301

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đức Thuận

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

 Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố, từ đó đưa ra đánh giá chung về ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân.

 Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo việc tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố được tốt hơn và hiệu quả hơn.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đây là một số giải pháp khi áp dụng vào thành phố Hà Nội sẽ giúp cho Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tham mưu xây dựng, ban hành một số quyết định quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng dịch vụ lưu trữ kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

                                                                        INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Du Thi Vu                       2. Sex: female

3. Date of birth: 15 September 1986

4. Place of birth: Ung Hoa district, Ha Noi City

5. Admission decision number:3379/QĐ-SĐH Dated 9th June, 2017 of Principal’s the University of Social sciences and Humanities, National University Ha Noi.                         

6. Official thesis title: “Organize and managed hosting service operation in Ha Noi City

7. Major: Archival studies                                    Code: 60320301

8. Scientific instructor: Associate professor and Dr. Dao Duc Thuan

9. Summary of the findings of the thesis:

Research, clarify the rationale and juridical about organize and managed hosting service operations in Ha Noi City.

 Surveying, assessing the situation about organize and managed hosting service operations in Ha Noi City, from these give ageneral evaluation of the advantages, limited existence, reason.

 On that basis, author proposed some measures to improve the efficiency about organize and managed hosting service operations in Ha Noi City to ensure the organization and managed of hosting service in the City are better and more effective.

10. Practical applicability, if any: Here are some solutions when applied to Ha Noi city that will help the Department of home affair, Department of the interior build and issue a number of state management decisions on archiving services and timely and appropriate use of archiving services with current actual situation.     

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây