TTLV: Nhân vật người lính trong tiểu thuyết Khuất Quang Thụy

Thứ ba - 18/02/2020 04:13

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN HÙNG                    2. Giới tín: Nam

3. Ngày sinh: 02/ 07/ 1981

4. Nơi sinh: Xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV. Ngày 11 tháng 7 năm  2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Nhân vật người lính trong tiểu thuyết Khuất Quang Thuỵ

8. Chuyên ngành: Lí luận văn học; Mã số: 60.22.01.20

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM THÀNH HƯNG.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với mục đích chỉ ra hệ thống cách xây dựng nhân vật người lính trong tiểu thuyết của Khuất Quang Thụy (cụ thể là thông qua các tiểu thuyết Trong cơn gió lốc, Không phải trò đùa, Đối chiếnĐỉnh cao hoang vắng), luận văn nhằm chỉ rõ quá trình vận động của tư tưởng nghệ thuật trong sáng tác của Khuất Quang Thụy qua những giai đoạn phát triển của văn học Việt Nam từ 1980 đến nay.

Bằng việc thống kê, phân tích và so sánh, kết hợp sử dụng những luận chứng cụ thể (trích dẫn văn bản), Luận văn đã đánh giá và chỉ ra sự vận động trong quá trình xây dựng hình tượng nhân vật người lính trong tiểu thuyết của Khuất Quang Thuỵ; từ đó khẳng định sự đóng góp đáng kể của tiểu thuyết Khuất Quang Thụy trong tiến trình đổi mới của văn học hiện đại Việt Nam nói chung, văn học viết về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” nói riêng…

Từ Trong cơn gió lốc (1980), Không phải trò đùa (1985), Đối chiến (2007)Đỉnh cao hoang vắng (2016), chúng ta có thể thấy được nhà văn Khuất Quang Thụy đã thực hiện một hành trình đổi mới riết róng, táo bạo về cả tư duy nghệ thuật, tư tưởng sáng tác, hình tượng và số phận của con người… Ở đó, nhân vật người lính của ông cũng được khai thác sâu sắc hơn, đa diện hơn, thể hiện cái nhìn nhân văn, công bằng hơn của nhà văn - một người lính vừa cầm súng vừa cầm bút, đã một thời trận mạc và bây giờ đứng ở một góc nhìn mới, góc nhìn với độ lùi lịch sử và tư duy hòa hợp dân tộc…

Qua đề tài người lính nói riêng, những tiểu thuyết nói chung, có thể thấy được bút lực vững vàng của Khuất Quang Thụy, ông thực sự xứng đáng là một nhà văn xuất sắc của nền văn xuôi Việt Nam đương đại, đặc biệt là văn xuôi viết về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” - mảng đề luôn khẳng định giá trị đích thực và sức hấp dẫn của một đề tài lớn, luôn sống mãi với thời gian bởi sức sống của nó vẫn mãi mãi vẹn nguyên.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Luận văn có thể trở thành bộ Tài liệu tham khảo, giúp cho bạn đọc, những người làm công tác nghiên cứu, đặc biệt là những người viết trẻ hôm nay có thể soi chiếu để hiểu rõ hơn về người lính, về chiến tranh cách mạng. Đặc biệt, những vấn đề nêu ra trong luận văn có thể giúp ích rất nhiều cho những người muốn tìm hiểu sâu hơn hoặc theo đuổi mảng văn học viết về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN VAN HUNG                                 2. Sex: Male

3. Date of birth: July 2, 1981  

4. Place of  birth: Hai Chau commune, Tinh Gia district, Thanh Hoa province

5. Admission decision number: 1698/QD-XHNV  Dated dated July 11, 2017 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: 

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: “Soldier’s character in Khuat Quang Thuy’s novels”

8. Major: Speciality: Literature argument             9. Code: 60.22.01.20

10. Supervisors: Associate Professor, Dr. PHAM THANH HUNG, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis: To reveal the system in building soldier’s character in Khuat Quang Thuy’s novels (include: In the whirlwind, Not just kidding, Dual conflict, and Deserted pinnacle).  The thesis clearly states acting process of art thinking in writing by Khuat Quang Thuy throughout Vietnamese literature development process since 1980.

Through statistics, analysis as well as comparison together with using detail data (by document quotation), the thesis has assessed and shown out the development process of building soldier’s character in Khuat Quang Thuy’s novels, which have confirmed remarkable contribution of Khuat Quang Thuy’s novels to the renovation process of Vietnam’s modern literature in general, and writings  on “Armed forces – Revolution war” in particular.

Reading such novels as: “In the whirlwind (1980), Not just kidding(1985), Dual conflict(2007), and Deserted pinnacle(2016), we can see that Khuat Quang Thuy has conducted a severe and daring renovation process on art thinking, writing idea, human’s character and destiny... Within his works, the soldier’s character are exploited more profoundly, more polyhedronly, through which his humanity and impartiality has been clearly revealed as he has been a soldier in wartime and a writer in peacetime, which has helped him to have diversified views historically and thinking on nation’s harmony...      

Through his writing theme on soldier in particular and his works in general, Khuat Quang Thuy’s writing power has been proved, which shows that he has deserved to be one of the most outstanding writers of Vietnamese modern literature, especially literature on “Armed forces - Revolution war” - which has proved to be an interesting, attractive and valuable writing topic as its vitality has been remained unharmed through time.  

12. Practical applicability, if any: The thesis should be considered to be reference document which can help readers, reseachers, especially young writers to have better understanding in soldier as well as revolution war. In particular, such issues revealed by the thesis may be useful to ones who want to deeply understand or pursue the writing theme on soldier and Vietnam revolution war as well

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây