TTLV: Một số kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu

Thứ ba - 01/10/2019 00:04

1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Liên                          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/03/1995

4. Nơi sinh: Tùng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Một số kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                  Mã số: 60310401

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoa

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Kỹ năng lắng nghe của cán bộ tham vấn tâm lý làm việc tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu đạt được ở mức độ khá. Các cán bộ tham vấn đều sử dụng kỹ năng lắng nghe nhưng chưa đạt đến mức độ thành thục, nhuần nhuyễn.

Kỹ năng thấu cảm của cán bộ tham vấn tâm lý làm việc tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu đạt được ở mức độ khá. Các cán bộ tham vấn có sử dụng kỹ năng thấu cảm trong quá trình tham vấn, có thể đặt mình vào vị trí của thân chủ để hiểu và cảm thông cho những cảm xúc mà thân chủ trải qua giúp thân chủ vơi đi nỗi lòng của mình; nhưng chưa chỉ ra được những giá trị tích cực của thân chủ.

Kỹ năng xử lý im lặng ít được sử dụng trong quá trình làm việc của cán bộ tham vấn qua điện thoại và chỉ đạt ở mức độ trung bình. Cán bộ tham vấn chỉ nhận diện được sự im lặng nhưng không có các bước để xử lý im lặng.

Các yếu tố được cho là ảnh hưởng đến quá trình vận dụng kỹ năng tham vấn trong quá trình tham vấn có thể được chia ra làm 2 nhóm yếu tố: nhóm yếu tố khách quan (đường truyền, cước phí, giọng nói, môi trường xung quanh...) và nhóm yếu tố chủ quan (đào tạo, tâm trạng làm việc, sự tự học hỏi, phong cách ăn mặc...)

Một số biện pháp để nâng cao kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu gồm: cải thiện chất lượng đường truyền, thiết kế lại nơi làm việc, quy định rõ ràng về phong cách ăn mặc, tuyển dụng những người được đào tạo bài bản về tâm lý, mời giám sát ca, tự nâng cao kiến thức, kỹ năng của cán bộ tham vấn, bố trí thời gian làm việc cụ thể.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Với những kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã cung cấp một bức tranh tổng quan về kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến những kỹ năng tham vấn cơ bản này. Từ đó đề xuất những biện pháp nâng cao kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng tham vấn trong quá trình làm việc giữa cán bộ tham vấn với thân chủ. Ban giám đốc của Trung tâm sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất về mức độ kỹ năng tham vấn của cán bộ tham vấn làm việc tại cơ sở, biết được nguyên nhân và có những biện pháp để nâng cao hiệu quả tham vấn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Đang Thi Lien                                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 11th  March 1995                                    

4. Place of birth: Tung Loc – Can Loc – Ha Tinh

5. Decision of student recognition No: 3379/2017/QĐ-XHNV-ĐT, dated December 19, 2017 of the Director of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in training course: No                                                             

7. Official thesis title: Some basic counseling skills of telephone psychosocial counselors at the Love Window Center

8. Major:  Psychology                                      Code: 60310401

9. Supervisors: Prof. Dr. Pham Thi Thu Hoa

10. Summary of the the findings of the thesis:

The listening skills of the psychological counselors working at the Love Window Center are quite good. The counselors all use listening skills but have not reached the level of fluency.

The empathy skills of psychological counselors working at the Love Window Center are quite good. Counselors who use empathy skills in the consultation process can walk in the clients’ shoes to understand and sympathize with the emotions the clients experience to help them relieve their hearts; But, they barely indicate any positive values of the clients.

The silence handling skills are rarely used in the process of working by telephone psychosocial counselors and it  is  only at a moderate level. The psychosocial counselors  can only recognize the silence but there are no steps to handle the silence.

Factors thought to affect the application of consultation skills in the consultation process can be divided into two groups of factors: objective factors (transmission lines, fees, voices, surrounding environment ...) and subjective factors group (training, work moods, self-learning, dress styles ...)

Some measures to improve the basic consultation skills of telephone psychosocial counseling staff at Love Window Center include: improving transmission quality, redesigning the workplace, clear regulations about dressing style, recruiting people who are well trained in psychology, inviting skilled staff or managers to supervise shifts, self-improving knowledge and skills of counselors, arranging specific working time

11. Practical applicability

With the results obtained from the process of theoretical and practical research, the thesis provides an overview of the basic counseling skills of telephone psychosocial counselors at the Love Window Center, as well as the factors affecting these basic counseling skills. From which the thesis proposes measures to improve the basic consultation skills of counselors, contributing to improving the efficiency and quality of consultation in the process of working between counselors and clients. The Board of Directors of the Center shall have an overview of the level of consultation skills of counselors working at the Love Window Center office, know the causes and take measures to improve the effectiveness of consultations.

12. Further research directions:  No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây