TTLV: Hiện thực chiến tranh trong Miền hoang của Sương Nguyệt Minh và Mùa chinh chiến ấy của Đoàn Tuấn

Thứ năm - 27/02/2020 22:54

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Yến           

 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/07/1990

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/2018/QĐ-XHNV-SĐH ngày 01/6/2018 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hiện thực chiến tranh trong Miền hoang của Sương Nguyệt Minh và Mùa chinh chiến ấy của Đoàn Tuấn

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                    Mã số: 8229030.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đoàn Đức Phương - Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn “Hiện thực chiến tranh trong Miền hoang của Sương Nguyệt Minh và Mùa chinh chiến ấy của Đoàn Tuấn khái quát một cách chân thực, toàn diện và sâu sắc hiện thực chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh biên giới Tây Nam.

Tìm hiểu đặc trưng thi pháp của hai tác phẩm Miền hoang của Sương Nguyệt Minh và Mùa chinh chiến ấy của Đoàn Tuấn để thấy được sự vận động và cách tân của văn xuôi viết về đề tài chiến tranh hiện nay.

Từ đó luận văn khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của Sương Nguyệt Minh và Đoàn Tuấn vào thành tựu của văn xuôi chiến tranh cùng tiến trình hiện đại hoá tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận văn cung cấp một cách nhìn chân thực về chiến tranh biên giới Tây Nam, mở ra hướng tiếp cận mới về đề tài chiến tranh. Luận văn là tư liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học và những người yêu thích văn học; gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo về chiến tranh biên giới Tây Nam nói riêng và văn học viết về chiến tranh nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                      INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Yen

2. Sex: Female

3. Date of birth: July, 8rd, 1990                                

4. Place of birth: Hai Duong

5. Admission decision No.: 1543/2018/QĐ-XHNV-SĐH dated 01/6/2018 of the principal of University of Social sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Realization of war in the Mien hoang of Suong Nguyet Minh and Mua chinh chien ay of Doan Tuan

8. Major:        Vietnamese literature                           Code: 8229030.04

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Đoan Đuc Phuong - Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Thesis The reality of war in Suong Nguyet Minh's "Mien hoang" and Doan Tuan's “Mua chinh chien ay” generalized honestly, comprehensively and deeply war reality, especially the southwest border war.

Research the poetic characteristics of the two Suong Nguyet Minh's "Miền hoang" and Doan Tuan's “Mùa chinh chiến ấy” to see the movement and innovation of literature prose writing on the topic of war today.

The thesis confirms the role, position and contributions of Suong Nguyet Minh and Doan Tuan entered the achievements of war prose with the modernization process contemporary Vietnamese fiction.

11. Practical applicability: The thesis provides a realistic view of the war South-western border painting, opening up a new approach on the topic of war. The thesis is reference materials for Literature students and literature lovers; suggestive open further research directions on the Southwest border war in particular and Literature written about war in general.

12. Further study directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây