TTLV: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong công tác vận động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ hai - 30/09/2019 22:20

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thu Vân

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 04/03/1987.

4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong công tác vận động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                                  Mã số: 60220309.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn đã làm rõ nhận thức chung về công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận TP. Hà Nội vận động các tôn giáo bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Làm rõ thực trạng Mặt trận TP. Hà Nội vận động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Hà Nội và vấn đề đặt ra.

- Tác giả khuyến nghị nhằm tăng cường vận động các tôn giáo bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Hà Nội của Mặt trận TP. Hà Nội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có ý nghĩa thực tiễn cao khi được Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội sử dụng như là cơ sở cho công tác tôn giáo của Mặt trận các cấp tại địa phương.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: “Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị ở Thủ đô Hà Nội”

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

Tập thể tác giả: Vũ Hồng Khanh (cùng tập thể tác giả, Nguyễn Thu Vân) (2018),

Sổ tay công tác tôn giáo, NXB Tôn giáo.

MASTER’S THESIS INFORMATION

1. Full name: Nguyen Thu Van

2. Gender: Female.

3. Date of birth: 04/03/1987.

4. Birth Place: Hanoi.

5. Decision of student recognition: No.3379/QĐ-XHNV on 2017/12/19.

6. Changes throughout the training procedure:

7. Thesis title: Vietnam Fatherland Front of Hanoi in the mobilization of religions to participate in environmental protection and climate change response.

8. Major: Religious; Code: 60220309.

9. Science instructor: Associate professor, Dr. Ngo Huu Thao

10. Summarize the Thesis result:

- The thesis has clarified the common perception about the religious work of Vietnam Fatherland Front and Hanoi’s mobilizes religions to protect the environment and deal with climate change.

- Clarify the current situation of Hanoi city Front to mobilize religions to participate in environmental protection, climate change dealing in Hanoi and the raising issues.

- The author recommends to increase the advocacy of environmental protection religions and response to climate change in Hanoi of Hanoi city Front.

11. Practical applicability:

The thesis has high practical significance when it is used by Vietnam Fatherland Front of Hanoi as the basis for religious activities of the Front at all levels in the locality.

12. The following research: “Religious work of the political system in Hanoi Capital”

13. Published works related to the thesis

Author group: Vu Hong Khanh (within author group, Nguyen Thu Van) (2018),

Handbook for religious affairs, Religious Publisher, Hanoi.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây