TTLV: Đảng bộ huyện Nam Sách (Hải Dương) lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010

Thứ hai - 30/09/2019 23:38

1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ HƯỜNG                          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/6/1991.

4. Nơi sinh: Hợp Tiến – Nam Sách – Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-ĐT  Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ huyện Nam Sách (Hải Dương) lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam             Mã số: 60 22 03 15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Thanh Loan, công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn khái quát được sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Nam Sách đối với kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

- Luận văn làm rõ được những kết quả đạt được trong sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đối với hoạt động phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

- Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Nam Sách (Hải Dương) đối với kinh tế nông nghiệp.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kinh nghiệm lịch sử được luận văn đúc kết có giá trị tham khảo với quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ huyện Nam Sách (Hải Dương) giai đoạn hiện nay. Vận dụng bài học kinh nghiệm được đưa ra góp phần giúp Đảng bộ huyện Nam Sách (Hải Dương) đưa ra những chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất nông nghiệp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng bộ huyện Nam Sách (Hải Dương) lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không có.

                                                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: TRAN THI HUONG                                2. Sex: Female

3. Date of birth: 28/6/1991                           

4. Place of birth: Hop Tien – Nam Sach – Hai Duong

5. Admission decision number: 3379/QĐ –XHNV-DT, Dated: 19/12/2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Nam Sach district Party Committee (Hai Duong) led the development of agricultural economy from 1997 to 2010.

8. Major: History of Vietnamese Communist Party              9.Code: 60 22 03 15 Supervisors: Ph.D Do Thi Thanh Loan, working at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis generalizes the leadership of Nam Sach district Party Committee (Hai Duong) on agricultural economy from 1997 to 2010.

- The thesis clarifies the results achieved in the leadership of the district Party Committee for agricultural economic development activities from 1997 to 2010.

- Evaluates the achieved results, limitations and experience in the leadership of Nam Sach district Party Committee (Hai Duong) for agricultural economy.

11. Practical applicability:

The historical experiences from this thesis contributed the references to the process of leadership of agricultural economic development of Nam Sach district Party Committee (Hai Duong) in the curent period.  Applying the lessons learned has contributed to help the Nam Sach district Party Committee (Hai Duong) devise policies for developing agricultural economy in accordance with local practices, meeting market requirements and improving, high efficient agricultural production process.

12. Further research directions

Nam Sach district Party Committee (Hai Duong) led the development of agricultural economy from 1997 to now.

13. Thesis-related publications: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây